Teknolojiye yetişmek ve sahip olmak: Aselsan örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Economics, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: AHMET ÖZEL

Supervisor: Nuri Alkan Soyak

Abstract:

TEKNOLOJIYE YETISMEK VE SAHIP OLMAK;ASELSAN ÖRNEGI Bu tezde iktisat okullarından neoklasik ve evrimci iktisatçıların teknoloji politikaları incelenmektedir. Incelenen teknoloji politikalarıyla, sanayilesmede teknolojinin rolünü açıklamak ana amaçtır. Bu politikalar incelenirken, azgelismis ve gelismekte olan ülkelerin sanayilesmede hangi yolları izlemeleri gerektigi vurgulanmıstır. Ayrıca az gelismis ülkelerin gelismis ülkelerin izledikleri politikaları nasıl uyguladıgı ve bu durumun nasıl sonuçlandıgı üzerinde çalısılmıstır. Ülkemizde ASELSAN teknolojiye sahip olmada izledigi politikalarla basarıyı yakalamıstır. Ar-ge faaliyetlerine önem vererek, elde ettigi teknolojileri özümsenmeyi amaçlamıstır. ASELSAN ülkemizde ve dünyada sayılı elektronik sistem üreten firmalardan olmustur. ASELSAN’ın teknolojik yetenegi ülkemizdeki elektronik sanayi alanının gelisimine katkı saglayacaktır. Ayrıca bu özellikle yazılım ve elektronik gibi enformasyon teknolojileri alanında dısa bagımlılıgı azaltacaktır. TO CATCH UP WITH TECHNOLOGY & TO HAVE TECHNOLOGY: THE CASE OF ASELSAN In this thesis the technology policies of neoclassic and evrimci economists are being analyzed. By analyzing these policies, the main aim is to explain the role of technology. While examining these policies, which ways less developed and emerging countries should follow during the industrialization process is emphasized. Moreover how less developed countries apply the policies that developed countries follow and how does this situation result is studied. In our country, ASELSAN has succeeded with its policies about having technology. ASELSAN gave importance to Research and Development (R&D) activities in order to assimilate technologies that it has. ASELSAN is one of the most important and known companies in the world because of its policy about producing electronic system ASELSAN’s technological ability will contribute to the development of electronic industrial field in our country. This will also lower our foreign dependence especially in the field of information technologies such as software and electronic.