DAVRANIŞSAL FİNANS ÇERÇEVESİNDE KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ EKONOMİYE ETKİLERİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: HACI MUSTAFA AKBAŞ

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Davranışsal finans modeli diğer ekonomik modeller içerisinde henüz yeni bir modeldir. İnsanlar ekonomik kararlarını verirken psikolojik unsurlar, ön yargılar, kültürel özellikler gibi pek çok etkenden etkilenmektedir. Davranışsal finans insanların ekonomik kararlarını verirken bazı temel önyargılardan etkilendiğini ifade etmektedir. Kredi derecelendirme kuruluşları ülke, banka ya da şirketleri derecelendirmektedir. Bu derecelendirme işlemi kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı kredi derecelendirme kuruluşlarının insanların kararlarını davranışsal ekonomik model çerçevesinde nasıl etkilediğinin incelenmesidir. -------------------- The behavioral finance model is a new model in other economic models. People are affected by many factors as they are making economic decisions, such as psychological factors, prejudices and cultural features. Behavioral finance model states that people are affected by some basic prejudices when they make economic decisions. Credit rating agencies rank countries, banks or companies. This rating process is announced to the public. The aim of this study is to examine how credit rating agencies affect people's decisions within the framework of behavioral economic model.