UV ışınlarıyla sertleşebilen yüzey kaplama uygulamaları ve karakterizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: Bilge Hilal Alkış

Consultant: MUSTAFA ÇAKIR

Abstract:

UV IŞINLARIYLA SERTLEŞEBİLEN YÜZEY KAPLAMA UYGULAMALARI VE KARAKTERİZASYONU Organik-inorganik hibrit kaplama malzemelerinin hazırlanmasında yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biride Sol-jel yöntemidir. Hibrit malzemelerin en önemli avantajı organik ve inorganik polimerlerin özelliklerini tek bir yapı altında toplamasıdır. İnorganik polimerlerin kimyasal direnç, termal kararlılık, yüksek mekanik dayanıklılık, termal kararlılık, organik polimerlerin ise esneklik, darbe direnci gibi avantajlarını katmaktadır. UV teknolojisi ise düşük maliyetle, hızlı ve verimli olarak kaplamaların sertleştirilmesini sağlamakta, aynı zamanda solvent içermediği için çevreye karşı duyarlı kaplamalar elde edilmektedir. Sol-jel yöntemiyle yapılan organik-inorganik hibrit esaslı malzemeler UV teknolojisiyle birleşince çevreye zarar vermeyen, yüksek mekanik ve kimyasal özelliklere sahip üstün özellikli kaplamalar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, sol-jel tekniği ile UV ışınlarıyla sertleşebilen yüksek oranda silan ve flor içeren organik-inorganik hibrit kaplamalar hazırlanmıştır. İlk uygulamada Florolink D ile 3-izosiyanatpropil trimetoksisilan reaksiyonu ile Florolink D +ICPTMS esaslı silanla sonlanmış üretan sentezlenmiştir. İkinci uygulamada (Hekzafloroizopropil)difenol ile 3-izosiyanatopropil trimetoksisilan reaksiyonu 6F-BFA +ICPTMS esaslı silanla sonlanmış üretan yapı sentezlenmiştir. Üçüncü uygulamada ise Florolink D +ICPTMS esaslı silanla sonlanmış üretan yapı ile 6F-BFA +ICPTMS esaslı silanla sonlanmış üretan yapı birleştirilmiştir. Hazırlanan formülasyonlar polimetil metakrilat (PMMA) ve akrillonitril-butadien-stiren (ABS) panellerin üzerine uygulanarak UV ışınlarıyla sertleştirildi. Hibrit kaplamalar gerilme-uzama, aşınma, bant yapışma, sertlik gibi farklı özellikleriyle karakterize edildi. Ayrıca kaplamanın termal ve morfolojik özellikleri incelendi. Sonuçta ABS ve PMMA yüzeylerinin aşınmaya, çizilmeye, ısıya ve kimyasallara karşı dayanımı arttırılmıştır. ABSTRAST PRACTICE OF SURFACE PLATING HARDENABLE WITH UV RAYS AND CHARACTERIZATION One of the widely used methods of preparing organic-inorganic hybride plating material is sol-gel method. The most significant advantage of hybride materials is they gather the features of organic and inorganic polimers, under the same title. They add the features as chemical resistance, thermal stability and high mechanical strength of inorganic polimers and the advantages as elasticity, impact resistance of organic polimers. UV technology makes the plating hardening fast, productive and low cost, besides the environmental friendly platings as they don’t involve solvent. When organic-inorganic hybride based products which are made by sol-gel method combined with UV technology. We get environmental friendly, high mechanic and chemical featured platings. In this study, organic-inorganic hybride platings which include highly silane and fluor ,hardenable with UV rays and sol-gel method, are produced. In first implementation, Fluorolink D with (3-Isocyanatopropyl)(trimethoxy)silane reaction and Fluorolink D +ICPTMS based urathane that lasted with silane are synthesised. In second implementation 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol with (3-Isocyanatopropyl)(trimethoxy)silane reaction 6F-BFA +ICPTMS based (Urathane Structure) that lasted with silane are synthesised. In third implementation, Florolink D +ICPTMS based urathane structure lasted with silane and 6F-BFA +ICPTMS based urathane-lasted with silane are combined. PMMA and ABS are hardened with UV rays by applying the panel surfaces. Hybride platings are characterized according to the features as corrosion, extention, tensile, strength and tape adhesion. Moreover thermal and morphological features of the plating are examined. As a result the strength of the ABS and PMMA surfaces is increased against the chemicals, heat, corrosion and scratches.