Ekstrem değer teorisi ve inşaat sektöründe bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: Hikmet Palas

Supervisor: ÖMER ÖNALAN

Abstract:

EKSTREM DEĞER TEORİSİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 2007 yılında Amerika’da başlayan global kriz nedeni ile Türkiye’de inşaat sektöründe daralma meydana gelmiştir. Türkiye müteahhitler birliğinin yapmış olduğu araştırmada, büyük kalemli işlere çok düşük fiyatlar verildiği, ileride fiyatı değiştirme düşüncesinin çok büyük risk oluşturduğu, büyük projelerden ziyade özelliklerinin risk oluşturabileceği kanaatinin yaygın olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada esas olarak TÜİK tarafından yayınlanan fiyat farkı endeksi ile ekstrem değer metodu kullanılarak RMD hesaplanmaya çalışılmıştır.Hesaplanan RMD değerinin; özellikle büyük kalemli ve yıllara sari inşaat işlerinde, yöneticilerin işe başlama ile ilgili karar verme aşamasında yardımcı olacağı sonucuna varılmıştır. ABSTRACT EXTREME VALUE THEORY AND AN APLİCATİON AT BUİLDİNG SECTOR Reduction had consisted at building sector in Turkey by reason of global crisis started in US in 2007. The research which had made by Turkey Undertaken Associaton dominated that given too little price to large item works and been prevalent idea of large project qualities more than large project can had set risk. The aim of this study is to calculate value at risk (RMD) and used extreme value theory with the index of price differences published by Turkish Statistical Institute (TÜİK).Consequently, RMD can help administrators at the stage of decision making of to start the project.