Yabancı dil öğretiminde kültür farkındalığı yaratma ve kültürlerarası iletişim becerilerinin geliştirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Elif Sıkı

Consultant: AYDA UZUNÇARŞILI SOYDAŞ

Abstract:

Farklı kültürlerin etkileşiminin kaçınılmaz olduğu günümüzde her bireyin kültürlerarası iletişim yönünden yeterli olması artık vazgeçilmez hale gelmiştir. Farklı kültürlerin uyum içinde bir arada bulunmaları ve hoşgörüyle birbirleriyle iletişim kurmaları sadece kişilerarası iletişimi değil aynı zamanda kültürlerarası iletişimi de olumlu yönde besler ve çatışmaların ortaya çıkmasını engeller. Dil ve kültürün birbirlerini etkileyip biçimlendirdikleri göz önüne alındığında yabancı dil öğretiminin kültürden ayrı düşünülmesi imkansızdır. Dil öğretiminin salt kelime veya tümcelerin bir dilden diğerine çevrilmesiyle değil farklı düşünce yapılarının, iletişim şekillerinin de öğrenilmesiyle etkili olacağı yaklaşımının yaygınlaşması yabancı dil öğretimi müfredatlarına kültürlerarası iletişim becerisinin de eklenmesine olanak sağlamıştır. Böylelikle yabancı dil öğretimi sayesinde toplumun büyük bölümüne, diğer kültürlere hoşgörüyle yaklaşacak düzeyde bir farkındalık ve kültürlerarası iletişim becerisinin kazandırılması beklenmektedir. Bu çalışma, yabancı dil öğretiminde kültürel farkındalık kazandırmanın önemini ortaya koymayı ve kültürlerarası iletişim becerisini kazandırmayı dil becerisi kazandırmak kadar önemli gören bir müfredat uygulandığında kültürlerarası iletişim becerisinde olumlu yönde gelişme olup olmadığını incelemeyi amaçlamaktadır. ABSTRACT Considering the fact that interaction between different cultures is inevitable in today`s world, it is essential for every individual to be efficient in terms of intercultural communication. The compatible coexistence of different cultures and their tolerant communication with one another support not only interpersonal communication but also intercultural communication and prevent conflicts in the course of communication. Taking into account the fact that language and culture are two notions which affect and shape each other, it is impossible to think foreign language teaching and culture separately. As the approach which supports the idea that foreign language teaching can be effective not merely with the translation of one word or phrase into another language but also with acquiring different ways of thinking and communication styles becomes popular, to add intercultural communication skill to foreign language curricula has been enabled. Accordingly, with the help of foreign language teaching it is expected to enable a big majority of society acquire cultural awareness and intercultural communication skill which make them have enough tolerance against different cultures. This study aims at putting forth the importance of the acquisition of cultural awareness in foreign language teaching and researching whether there will be any positive effect on the development of intercultural communication skill when a curriculum which gives importance the acquisition of intercultural communication skill as much as the acquisition of language skills is implemented