Görmezlerin fizik dersine bakış açıları, fizik öğrenmelerindeki zorluklar ve görmezlerle fizik deney uygulamaları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: Turkish

Student: Şahin Kandaz

Consultant: ZEYNEP GÜREL

Abstract:

Nitel bir araştırma olan bu çalışmada vurgulanmak istenen görme engelli öğrencilere uygun eğitim ortamı sağlandığında ve kullanılabilecekleri materyaller temin edildiğinde ve doğru yöntemler kullanıldığında fizik derslerinin, kavramlarının rahatlıkla öğretilebileceğidir. Bu amaçla sekizinci sınıfta okumakta olan ikisi kız biri erkek olmak üzere üç öğrenciyle yedinci sınıf konularından olan basınç konusuyla ilgili deneyler yapılmıştır. Bu deneylerle onların düşünme tarzları, yöntemleri anlaşılmaya çalışılmış olup uygun materyaller geliştirilerek konuların daha iyi nasıl anlatılabileceği sorusuna bir cevap bulunulmaya çalışılmıştır. Deney sırasındaki öğrenci duygu, düşünce ve davranışları gözlemlenmiş ve öğrenci hareketlerinin altında yatan epistemolojik olaylara açıklık kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu çalışma içerisinde görme bozukluklarına, görmeyenlerin toplumda karşılaştıkları problemlere, görenlerin görme engelli kişilere bakış açılarına, görme engellilerin kullanabileceği eğitim araç gereçlerine de yer verilmiştir. Görmezlerin eğitiminde etkili faktörler, görme engellilerin fizik konularına bakış açıları ve fizik konularını öğrenmede karşılaştıkları problemler ve buluş yolu ile öğrenmenin verimliliği de açıklanmıştır. ABSTRACT At this qualitative work it is implied that that after providing blind relevant education environment, supplying appropriate materials and using right methods of teaching, courses and subjects of physics can be thought them easily. For this purpose, experiments done with three eight class level triads which of one of them is male and two of them female. These experiments are on seventh class level structure of pressure. With these experiments, the question that "how we can learn their thinking style and methods and how we can develop teaching materials for improved education" worked out. By using these experiments, the emotion, opinion and behaviour of students are observed and epistemological phenomenons under learning physics has been studied. In this work, additively we implied the vision corruption and social problems of blinds, the attitude of normal people to blind, the education materials of blind too are implied. Moreover, factors on the education of blind, the difficulties of blind in the physics education, and productivity of education with invention methods are explained too.