Madde bağımlısı çocukların Türk yazılı basınında sunumu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Gizem Demircioğlu

Consultant: HALDUN NARMANLIOĞLU

Abstract:

Bu tezde, yazılı basında madde bağımlısı çocuklara yönelik haberlerin nasıl sunulduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Yazılı basında yer alan haberler ile madde bağımlısı çocuklar arasındaki ilişkiye odaklanılmıştır. 01.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında yapılan tarama sonucunda ulusal basında yer alan madde bağımlısı çocuk haberlerinin sayıları çok az olduğu için inceleme yelpazesi genişletilerek “Birgün, Cumhuriyet, Habertürk, Hürriyet, Milliyet, Sabah ve Yeni Şafak” gazeteleri incelenmiştir. Çalışmada gazetelerin internet sürümleri esas alınmıştır. Madde bağımlısı çocuk haberleri niteliksel içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu haberler incelenirken haberin tarzı, haberde en çok vurgu yapılan unsurlar, haberin özne ve nesne konumunda olması ve çocukların kimliklerinin durumu eleştirilmiştir. Madde bağımlısı çocuklarla ilgili haberlerde çocuklara söz hakkı tanınmayıp medya söylem seçkinle söz hakkı tanımıştır. Haberler yapılırken çocuklar görmezden gelinip sadece bilgi verilmeye çalışılmıştır. Çocuklara söz hakkı tanınmayıp suskun konumundadır. Tez sonucunda da çocuk hakları ve basın ilişkisinin sıkıntılı olan yapısını ortaya çıkarmıştır. -------------------- In this thesis, it is tried to show how the news about drug addicted children are presented in the press. The focus is on the relationship between the news in the print media and drug-addicted children. As a result of the screening conducted between 01.01.2018 and 31.12.2018, the number of drug addicted children's news in the national press was very limited and the review range was expanded and “Birgün, Cumhuriyet, Habertürk, Hürriyet, Milliyet, Sabah and Yeni Şafak” newspapers were examined. Internet versions of newspapers were used in the study. Drug addicts' news were analyzed using qualitative content analysis. While analyzing these news items, the style of the news, the most emphasized elements in the news, the fact that the news is the subject and object, and the status of children's identities were criticized. In the news about drug addicted children, children are not given the right to speak, but the media has the right to speak with elite. While the news was being made, children were ignored and only information was given. Children are not given the right to speak and are silent. As a result of this thesis, it has revealed the troublesome structure of the relationship between children's rights and the press.