İşletmelerin sanata verdiği desteğin kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında değerlendirilmesi ve bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Tuğsem Arslan

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sanat SANATA VERİLEN DESTEĞİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Günümüzde “kurumsal sosyal sorumluluk”, giderek tüm dünyada akademik çevrelerin, iş dünyasının, sivil toplum örgütlerinin hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu haline gelmiştir. İşletmeler artık, toplumların sorunlarına karşı daha duyarlı hale gelmektedirler. Doğru ve iyi kullanıldığında çok etkili bir iletişim aracı olabilen sanat faaliyetleri ise halkla ilişkiler çalışmalarında önemli bir unsur haline gelmiştir. Kurumlar sanatı destekleyerek toplumsal fayda sağlamak anlamında etkin roller alabilmekte, hem de hedef kitleleri gözünde istedikleri olumlu imaja ulaşabilmektedirler. Desteklenen sanat ve kültür de bu sayede gelişmekte ve toplumun var olan kalitesini artırarak, değiştirebilmektedir. Bu çalışma ile işletmelerin sanata verdikleri desteğin kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında incelenmesine çalışılmıştır. Keywords : Corporate Social Responsibility, Art ABSTRACT EVALUATION OF THE SUPPORT WHICH ENTERPRISES GIVE TO ART WITHIN THE CONTEXT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND A RESEARCH Today, “corporate social responsibility” has increasingly become a subject on which the academia, business world and non-governmental organizations (NGOs) all around the world pay special attention to. Enterprises have become more sensitive to the problems of societies. Art activities, which can be an extremely effective communication tool when used efficiently, have become a significant element in human relations studies. Corporations might both take effective roles in the sense of providing social benefit by supporting the art and attain the desired positive image in the eyes of their target group. Thus, the supported art and culture develop accordingly and enhance the quality of the society. The support provided to the art in the context of corporate social security is discussed in this study.