Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının Avrupa Birliği’ne yönelik görüşleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: İskender Er

Consultant: HAMZA AKENGİN

Abstract:

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ AVRUPA BİRLİĞİ’NE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Bu araştırmada Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin siyasal, sosyo-kültürel, eğitim, insan hakları ve demokrasi ile ekonomi boyutuna yönelik görüşlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Tarama modeline göre yapılan bu araştırmada, öncelikli olarak literatür taraması yapılmış daha sonra veri toplama aracı olarak kullanılan anket geliştirilmiştir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra araştırmanın uygulama aşamasına geçilmiştir. Araştırmanın uygulanması Atatürk, Kafkas, Marmara ve Mehmet Akif Ersoy üniversitelerinde gerçekleştirilmiştir. 2009–2010 öğretim yılında verileri toplanan bu araştırmanın örneklemini adı geçen üniversitelerin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne devam eden 1. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın verileri toplandıktan sonra gerekli analiz işlemleri yapılmıştır. Bu kapsamda öğretmen adaylarının Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin siyasal, sosyo-kültürel, eğitim, insan hakları ve demokrasi ile ekonomi boyutuna yönelik görüşleri ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Avrupa Birliği. ABSTRACT VIEWS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS ON THE EUROPEAN UNION This study aims to examine the views of Social Studies teacher candidates on the political, socio-economic, educational, human rights related, democratic, and economic dimensions of the Turkish-EU relations. The study uses survey methodology. The questionnaire used to gather the data was developed after the existing literature was reviewed. Following the preparation of the questionnaire, it was applied, as part of the study, in Atatürk, Kafkas, Marmara and Mehmet Akif Ersoy Universities. The sample for the study consisted of the freshmen and senior students majoring in Social Studies Teaching in these universities. Certain analyses were conducted upon the collection of the data. In this context, views the of teacher candidates on the political, socio-economic, human rights related, democratic, and economic dimensions of the Turkish-EU relations were subjected to a detailed analysis. Key Words: Social Studies, European Union.