Katyonik boyarmaddelerin aktif kömür üzerinde adsorpsiyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Vocational School of Health Services, Medical Services and Techniques Department, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: EBRU ALİOĞLU

Consultant: NEŞE ÇAKIR

Abstract:

KATYONİK BOYARMADDELERİN AKTİF KÖMÜR ÜZERİNDE ADSORPSİYONU Ebru ALİOĞLU Bu çalışmada, katyonik boyarmaddelerin aktif kömür kullanılarak adsorpsiyon yöntemi ile sulu çözeltiden giderimi incelendi. Katyonik boyarmaddelere model olarak tekstil ve boya endüstrisinde yaygın olarak kullanılan trifenilmetan boyarmaddelerinden Malahit Yeşili ve Brilliant Yeşili seçildi. Katyonik boyarmaddelerin adsorpsiyonu spektrofotometrik olarak sulu ortamda 298 K’de çalışıldı. Malahit Yeşili ve Brilliant Yeşili’nin aktif kömür üzerindeki adsorpsiyon izoterminin şekli Giles sınıflandırmasına göre L- tipine uyduğu görüldü. Denge izotermlerini tanımlamak için Langmuir, Freundlich izoterm modelleri uygulandı ve izoterm sabitleri hesaplandı. İzoterm verilerinin Langmuir modeline Freundlich modelinden daha fazla uyduğu bulundu. Langmuir izoterminden elde edilen maksimum adsorpsiyon kapasite (Q0) değerleri karşılaştırıldığında, Brillant Yeşili’nin aktif kömür üzerinde Malahit Yeşili’nden daha fazla adsorplandığı gözlendi. Malahit Yeşili ve Brillant Yeşili’nin 0,100 mmol/L, 0,200 mmol/L ve 0,300 mmol/L başlangıç derişimleri için sulu ortamdaki adsorpsiyon kinetikleri de ayrıca çalışıldı. Adsorpsiyon kinetiği verileri, birinci derece Lagergren ve yalancı ikinci derece kinetik eşitliklerine uygulandı. Yalancı ikinci derece kinetik modeli Malahit Yeşili ve Brillant Yeşili’nin aktif kömür üzerinde adsorpsiyonunu değerlendirmede daha fazla uyum gösterdi. Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Adsorpsiyon kinetiği, Aktif kömür, Katyonik boyarmaddeler ADSORPTION OF CATIONIC DYES ONTO ACTIVATED CHARCOAL Ebru ALİOĞLU SUMMARY In this study, removal cationic dyes from aqueous solution by adsorption with activated charcoal were investigated. Triphenylmetane dyes, Malachite Green and Brilliant Green, were selected as a model to cationic dyes which are widely used in textile and dye industry. The adsorption of cationic dyes onto activated charcoal from aqueous solution was studied spectrophotometrically at 298 K. The Langmuir and Freundlich models were applied to describe the equilibrium isotherms. Langmuir model appears to fit the isotherm data better than the Freundlich model. The maximum adsorption capacity values obtained from Langmuir isotherm indicated that activated charcoal is more favorable for Brilliant Green than Malachite Green. The adsorption kinetics of Malachite Green and Brilliant Green solutions for the initial concentrations 0.100 mmol/L, 0.200 mmol/L and 0.300 mmol/L are also studied. Adsorption kinetic data were applied to first-order Lagergren and the pseudo-second order kinetic equations. The pseudo-second-order kinetic model provided the best correlation in order to evaluate the adsorption data. Keywords: Adsorption, Adsorption kinetics, Activated charcoal, Cationic dyes