Astarlık kumaşların mukavemetini etkileyen parametreler


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Vocational School of Technical Sciences, Designing, Turkey

Approval Date: 2000

Thesis Language: Turkish

Student: ÜMİT AYDIN

Consultant: AYŞE NURİYE İŞGÖREN

Abstract:

Astarlık kumaşlar insan vücuduyla ilk temas eden yüzeylerdir. İnsan vücudunun haraketiyle birlikte sürtünmeye, gerilmeye vs. maruz kalırlar. Bu yüzden bu kumaşlarda mukavemet önemlidir. Bu çalışmada "Astarlık Kumaşlarda Mukavemeti Etkileyen Parametreler" incelenirken, kastedilen dokuma astarlık kumaşlardır. Mukavemet konusunda çeşitli parametrelerin ışığında, değişik yapı ve işlem çeşitliliğine sahip özellikler analiz edilip karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 1. Bölümde; Dokuma astarlık kumaşlar hakkında genel bilgi verilmiş, gördüğü işlemler ve özellikleri anlatılmıştır. 2. Bölümde; Materyal ve Yöntem ana başlığı altında araştırmanın pratik esasları, kullanılan malzeme, iplik, örgü, sıklık ve tezgah seçimi yer almıştır. Ayrıca deneysel çalışma, mukavemet testleri, istatislik çalışması bulunmaktadır. 3. Bölümde; deney sonuçları değerlendirilmiştir. Atkı sıklığının, boya ve baskı işlemlerinin kopma, uzama, yırtılma mukavemetlerine etkileri irdelenmiştir. Bu değerlendirmeler ile ilgili tablo ve grafikler verilmiştir. 4. Bölümde; Genel değerlendirme yapılmış, astarlık kumaşların mukavemetini etkileyen parametreler genel olarak irdelenip varılan sonuçlar değerlendirilmiştir. ABSTRACT Linings are the first surfaces which contact with the human body. They are streched and rubbed by the body's movements. So the durability is very important for linings. Wowen linings are studied in this the sis under the topıc of (Parameters which effect the strength of Linings.) Using a lot of parameters about durability, the sample linings with different construction and processing specificatıons are analysed and compared to each other. In the 1. chapter, Genaral information about woven linings are given, processes and their specifications are explained. In the 2. chapter, under the topıc of (Material and yöntem,) the practical basements of the study, the metarials, yarns, patterns, density and loom selection which are used in this study are given.And also practical working, strength tests, statistıcal working are given. In the third chapter, the experiments' results are examined, The effect of pick density and dying, printing processes on the strength of breaking, longitudinal expansıon, and tear resistance are studied.Tables and graphıcs are given. In the fourth chapter, general review is done. Parameters which effect the stregth of the linings are generally examined and the results are offered.