Hesap incelemeleri yoluyla vergi denetimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: İMRAN MEHMET YILMAZ

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

Türkiye gibi gelişmekte olan, bu nedenle yapısal bir değişim sürecine giren ve ağır borç yükü içinde bulunan bir ülkenin çözmesi gereken öncelikli sorun, kamu finansman ihtiyacının sağlıklı kaynaklarla karşılanması sorunudur. Bu sorunun çözümünde vergi kanunlarının yeterliliği yanında vergi idaresinin, kanunları etkin bir şekilde uygulayacak teknolojik altyapıya, insan kaynağına ve vergi kaçağını caydırıcı bir vergi denetim mekanizmasına sahip olması gerekmektedir. 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile oluşturulan Yeminli Mali Müşavirlik mesleği ile vergi idaresinin yükü azaltılarak vergi denetimi yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada temel mali tablolardan biri olan bilançoyu oluşturan hesapların bir vergi inceleme elemanı tarafından incelenmesi esnasında dikkat edilmesi gereken hususlardan ziyade Yeminli Mali Müşavirlik mesleği kapsamında nasıl incelenmesi gerektiği üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Bugün tahmini olarak kayıt içi ekonominin yarısı boyutunda olan kayıt dışındaki kaynakların ülke ekonomisine kazandırılması hem vergilemede adaletin sağlanması hem de bütçe açığının kapatılması ve yeni yatırımları yapılması konusundan önemli bir finansman sağlayacaktır. ABSTRACT Primary issue of the emerging countries like Turkey that go through a structural changing process and have a high debt burden is the provision of public financial requirements by proper resources. For the solution of this issue in addition to efficency of the tax revenue acts, for the effective application of these acts tax administration should also have a technological infrastructure, human resources and dissuasive tax auditing mechanism for the tax exiles. Tax audit is overspreaded with the establishment of Chartered accountancy formed by chartered accountancy act in order to lighten the burden of tax administration. This work emphasizes the question “how balance sheets items should be audited within the context of chartered accountacy” rather that the fundemental matters that needs to be paid attention during the audit by Ministry of Finance. Restoration of the informal economic resources which is estimated as one half of the formal economy will bring justice in taxation and also provide finance for the servicing of budget deficit and for new investments.