Standards as a facilitator and an obstacle to trade: The case of European union standardization


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: English

Student: FATMA MUGE ÖZAYDIN

Supervisor: MURAT ÇOKGEZEN

Abstract:

Kalitenin, güvenliğin, mal ve hizmetlerin performansının ifadesi olması açısından standartlar yaşamımızın bir parçasıdır. Sosyal yaşam ve ekonomi için çok önemlidir. Tezimde Avrupa Birliği Standardizasyonunun ve bunun iç ve dış pazarlardaki Avrupa Birliği ticaretine pozitif ve negatif etkilerini inceledim. Ticaretteki teknik bariyerleri azaltmak amacıyla Avrupa Birliği tarafından izlenen farklı stratejilerin özellikle üzerinde durdum. Yaptığım analizlerin sonuçlarına göre üye ülkelerin AB standartlarından memnun oldukları söylenebilir. Rekabet avantajı kazanıp, mallarını kolaylıkla AB pazarına ihraç edebilmektedirler. AB standardizasyonunun etkileri çeşitli ülkelerde çeşitli endüstriler için farklı etkiler yaratmasına rağmen genel etki pozitiftir ve genel olarak tamamiyle harmonize olmuştur. Aynı zamanda bu politikaların da avantajlarını kullanmışlardır. Tezimdeki diğer önemli bir konu da Avrupa Birliği standardizasyonunun Avrupa Birliği’ nin dış ticaretine etkileridir. Avrupa Birliği ve Orta Doğu Avrupa ülkelerinin (üyelik öncesi) aralarındaki ticaretinin etkileri örnek olarak incelenmiştir. Hassas ve yüksek kaliteli ürünler içeren sektörlerin maliyetlerine katlanamayan ülkeler Avrupa Birliği pazarında ilgili sektörlerde mallarını ihraç edememişlerdir. Avrupa Birliği ticaretinin büyük bir payı tümüyle harmonize olmuş sektörlerden oluştuğu için diğer ülkeler Avrupa Birliği standardizasyonun gereklerini tam olarak yerine getirememişlerdir. Avrupa Birliği’ nin dış ticaret politikası ve Dünya Ticaret Örgütü’ nun bu konudaki bakış açısı da çeşitli örnek vakalarla tartışılmıştır. Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü ve Teknik Bariyerler Antlaşmasına bağlıdır. Dünya Ticaret Örgütü insan ve hayvani bitki sağlığına, çevrenin korunması ve halkın güvenliği konularında hassastır. Ancak aynı zamanda bu ilkelerin ticaret adına korumacılık vasıtası olarak kullanılmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak Avrupa Birliği dünyadaki en büyük ticaret liderlerinden biridir ve tüm direktiflerini uluslararası direktiflerle uyumlaştırmak istemektedir. Ancak yine de Avrupa Birliği’nin dış ticarette korumacılık eğilimleri devam etmektedir. SUMMARY Standards are apart of our life, in the sense that they define quality, safety and performance of goods and services are really important for society and the economy. In my thesis, I analyzed European Union Standardization, its negative and positive effects of EU trade in internal and external markets. Special attention was given to the different strategies for internal trade, pursued by European Union, in order to reduce technical trade barriers. According to the results of the analysis; it is possible to say member states satisfy European Standards. They gain competitive edge and export their products easily to the EU. However; the effect of EU Standardization is quite different for various industries from various countries. The general impact is positive. They are fully harmonized in general and take the advantage of the harmonization with the policy being in place. Another important issue was the effects of EU standardization on external EU trade. As an example; the effects of EU Standardization on trade between EU and CEECs before accession were analyzed. The countries which can not afford the costs of sensitive high quality product sectors, are not able to export their goods to the concerning sectors in the EU market. The large proportion of EU trade is in sectors subject to full harmonization. Therefore, they could not fulfill the requirements of the EU standardization completely. The external trade policy of the EU and the point of view of the WTO were also discussed with many cases in the thesis. The EU relies on WTO and Technical Barriers to Trade Agreement. But WTO recognizes the protection of human, animal or plant life or health, protection of environment, public safety WTO is also aims to prevent these objectives to be used as a protectionism tool in foreign trade. To conclude, the EU is one of the biggest trade players in the world and wants to harmonize its rules with international rules. However; protectionist tendencies of the EU continue in foreign trade.