Genel popülasyonda su dengesi ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlik ve güvenirlik çalışması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Health Sciences, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: NİLÜFER ŞEN

Consultant: Şule Aktaç