Zaman serisi öngörüsünde dendrit yapay sinir ağları için parçacık sürü optimizasyonuna dayalı dayanıklı öğrenme algoritması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Giresun University, Instıtute Of Scıence, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: AYŞE YILMAZ

Supervisor: Ufuk Yolcu