RFID ve XBEE tabanlı depo yönetim sistemi tasarımı ve gerçekleştirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: BURCU BEKTAŞ

Supervisor: Hayriye Korkmaz

Abstract:

RFID ve XBEE TABANLI DEPO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Rekabetçi pazar koşullarında fark yaratmak ve rakiplerinin önünde yer almak için lojistik kavramı firmaların kullandığı önemli bir strateji haline gelmiştir. Bu duruma müşteri beklentilerinin de eklenmesiyle hızlı, doğru, zamanında, eksiksiz ve hatasız ürün teslimatı gün geçtikçe önem kazanmıştır. Bu beklentileri karşılamanın en önemli koşullarından biri depo yönetim sistemlerinin kullanılmasıdır. Literatür incelemesi sonucunda lojistik sektöründe bilgi teknolojilerinin kullanımının gün geçtikçe arttığı ve sektörün tüm alanlarında yaygınlaştığı görülmüştür. Depolardaki ürün yerleşimi çoğunlukla ürün özelliklerine göre belirli lokasyonlara ayrılarak gerçekleştirilmektedir. Fakat bu yerleşim bir sistem tarafından kontrol edilmediğinden ürünün yanlış lokasyona yerleştirilmesi gecikme, enerji kaybı gibi olumsuzluklara neden olmaktadır. Bu tezde, depolardaki ürün yerleşiminin daha doğru ve güvenilir olması açısından ürün yerleşimini kontrol eden bir sistem geliştirilmiştir. Bu çalışmada, lojistik sektöründe bilgi teknolojilerinin kullanımıyla, tedarikçiden gelen ürünlerin RFID ile kimliklendirilmesi ve stok takibinin gerçekleştirilmesi ele alınmıştır. RFID teknolojisinin tedarik zinciri üzerinde sağladığı çok sayıda fayda bulunmaktadır. Bunlar zincirin daha sıkı izlenmesi ve yönetilmesi, stok yönetiminin daha az çalışan ile sağlanması, düşük işçilik maliyetleri, müşteri hizmet kalitesinin artması, fire oranlarında azalma olarak sıralanabilir. Ayrıca ürün yerleşiminin daha doğru ve güvenilir olması açısından istif makinelerine LCD ekran yerleştirilip ürünün gideceği lokasyon bilgisinin sürücüye bu ekran üzerinden yazılı olarak bildirilmesi gerçekleştirilmiştir. Lokasyon bilgisi ekrana kablosuz olarak iletilmektedir. Diğer taraftan ürünün doğru lokasyona yerleştirilip/yerleştirilmediğinin kontrolü de sağlanmaktadır. Geliştirilen sunucu yazılımı sayesinde ürünlerin, tüm bu aşamalar sırasında izlenebilirliği de sağlanmıştır. Ürünlerin kimliklendirilmesi pasif RFID etiketler kullanılarak yapılmış; etiket okuyucu olarak usb bağlantılı Omnikey 5321 terminalleri kullanılmıştır. İlgili ürünün etiket bilgisi, stok kontrolü ve lokasyon kuralları c#.net platformunda oluşturulan arayüz üzerinden gerçekleştirilmiştir. Veritabanı yönetim sistemi olarak SQL Server kullanılmıştır. İstif makineleri ve raflar arasındaki kablosuz haberleşmeyi sağlamak amacıyla XBee modüller kullanılmıştır. ABSTRACT RFID and XBEE-BASED WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM DESIGN AND IMPLEMENTATION The logistics concept has become an important strategy to make difference in competitive market conditions and to take the first place among competitors. With the addition of customer expectations to the case, fast, timely, complete and accurate product delivery has gained importance. One of the most important conditions to meet these expectations is to use of warehouse management systems. Literature reviews show that, the use of information technologies in the logistics sector has become increased day by day and widespread in all areas of the industry. Placements of the products in a warehouse are mostly done by separating the items according to their attributes. However, if this placement is not controlled by a system automatically then misplacement of the products can cause some disadvantages such as delaying, losing energy. In this thesis, a system has been developed to check the product placement in order to make sure that the items are placed in the correct place. In this study, with the usage of information technology in the logistics industry, RFID identification of the products from the suppliers and realization of inventory tracking are discussed. There are numerous benefits of the RFID technologies on a supply chain. These are listed as: more stringent monitoring and managing of the supply chain, provision of inventory management with fewer employees, reduced labour costs, improved quality of customer service, reduction in wastage rates and better monitoring of customer behaviour. In addition, an LCD is mounted on the stacking machine to alert the driver by a text message about the location of the carried product to get more accurate and reliable placement in a warehouse. Location information is transmitted wirelessly to the stacking machine's display. The system also checks the placement of the products whether it is correct or not automatically. With the help of the developed server software, the product traceability is improved during all these stages. In this study, passive RFID tags are used in the automatic identification of the goods. A tag reader named as Omnikey 5321 is connected to the server PC over USB. A user interface is developed by using C #. net platform on the server PC. By using this platform, ID number of the products can be monitored, inventory control can be provided and location rules can be defined. The SQL Server is used as the database management system. XBee modules are used to supply the communication between stacking machine and racks.