Ta’lîkâtü’l-Kârî Alâ Sülâsiyyâti’l-Buhârî adlı eserin edisyon kritiği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Cemil Cahit Mollaibrahimoğlu

Consultant: HASAN CİRİT

Abstract:

Çalışma konusu olan, Ta’lîkâtü’l-Kârî alâ sülâsiyyâti’l-Buhârî adlı eser, Buhârî’nin Sahîh’inde yer alan yirmi iki sülâsî nitelikli hadisin bir araya getirilmesiyle oluşturulan metin üzerine Ali el-Kârî tarafından yapılmış kapsamlı bir şerhtir. Bu çalışmada Buhârî ve el-Câmiu’s-sahîh’i ile Ali el-Kârî’nin hayatı, ilmî şahsiyeti ve eserleri hakkında kısaca bilgi verildikten sonra, isnad ve sülâsiyyâtın tanımı yapılmış, sülâsî hadislerin yer aldığı eserlerden ve Buhârî’nin sülâsîyyâtı üzerine yapılan çalışmalardan bahsedilmiş, Ta’lîkâtü’l-Kârî alâ sülâsiyyâti’l-Buhârî isimli eserin tanıtımı yapılmış, müellifin metodundan, kaynaklarından, nüshalarından, tahkîk ve tahricde takip edilen metottan söz edilmiştir. Metin kısmında ise iki nüsha esas alınarak eserin tahkîk ve tahrîci yapılmış, dipnotlarda nüsha farkları belirtilmiştir. Ayrıca müellifin alıntı yaptığı çok sayıda kaynağa bizzat müracaat edilerek doğru nüshanın tespitine katkı sağlanmıştır. ABSTRACT The topic on which this study is about the book entitled Ta’lîkâtü’l-Kârî alâ sülâsiyyâti’l-Buhârî, which is a comprehensive annotation written by Ali al-Qari on a compilation of 22 thulathi (isnâd that has three râwîs) hadith in Bukhârî’s Sahîh. In this study, after some short information about Bukhârî and his al-Jâmî al-sahîh, and Ali al-Qârî’s life, intellectual personality and his works, the definition of isnad and thulathiyyat was given. Also books on thulathi ahadith and Bukhari’s thulathiyyat were mentioned, the work named Ta’lîkâtü’l-Kârî alâ sülâsiyyâti’l-Buhârî is intorduced, methodology of the writer, sources of the book, copies of the book, critical editions of it and methodology followed in tahrij were discussed. Based on two copies of the book, tahkik and tahrij of the book is done, and in footnotes differences between copies are defined. Moreover, by going back to the numerous sources that the author cited, it is contributed to the determining of the accurate copy of the book.