Türkiye ve Romanya’da koruma altındaki yabancılara hizmet veren kurumların yönetim ve organizasyon yapıları, politikaları ve sürdürülebilirlikleri üzerine bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Özlem Kızıldağ

Supervisor: ATA ÖZDEMİRCİ

Abstract:

Göç insanlık tarihi kadar eski kökleri olan bir kavramdır. Bu kavram insanlığı her dönemde farklı dinamikler üzerinden etkilemiştir. Göç sonrasında farklı ülkelerde yaşamaya başlayanlar ya da yaşamak zorunda olanlar için yeni ülkede kurumsal bazda desteğe ve korumaya ihtiyaç duyulmaktadır. Göç eden kişiler bulundukları ülkede genel anlamda yabancı, özel anlamda da hukuksal karşılığına göre belli statüler üzerinden adlandırılmaktadırlar. Koruma hizmetini devlet sağlamaktadır, kurumlar ise bu adlandırmalar üzerinden hizmet vermektedirler. Bu çalışmada Türkiye ve Romanya ülkelerinde yabancılara hizmet veren kurumlar; yönetim ve organizasyon yapıları, politikaları ve sürdürülebilirlikleri üzerinden incelenmiştir. Türkiye 2011 yılında başlayan Suriye Savaşı’ndan önemli ölçüde etkilendiği için çalışmada örneklem olarak geçici koruma altındaki Suriyeliler’e hizmet veren kurumlar seçilmiştir. Bu bağlamda Türkiye’den 5, Romanya’dan 5 kurumla görüşme yapılmıştır. Görüşmeleler derinlemesine mülakat tekniğiyle yüz yüze ve video konferans görüşmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Türkiye’de koruma altındaki yabancılara hizmet veren kurumlar konusundaki bilgi ve birikimine katkı sunmak amaçlanmaktadır. İki ülke arasındaki farklılıklar, benzerlikler ya da yaklaşımlar konusunda paylaşılan bilginin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması önemli bulunmaktadır. Çalışmamızda ortaya çıkan bilginin yeni konular ve sorular için kaynaklık edebilmesi de başka bir amacı temsil etmektedir. -------------------- Migration is a concept with roots as old as human history. This concept has influenced humanity through different dynamics in every period. Institutionalized support and protection are needed in the new country for those who have lived in different countries after migration or who have to live. Migrants are named as foreigners in general and legal status in particular. The state provides protection and institutions provide their services through this legal definition naming. In this study, the management and organization structures, policies and sustainability of institutions that provide services to protected foreigners in Turkey and Romania are examined. Turkey is significantly affected by the Syrian War began in 2011, the institutions which serving Syrians under temporary protection were selected. In this context, 5 institutions from Turkey and 5 from Romania were interviewed. Interviews were conducted by using in-depth interview technique face-to-face and Skype interviews. In the study, contribute to the knowledge and experience are intended on İnstitutions that services to protected foreigners in Turkey. It is important to evaluate and compare the shared information about differences, similarities or approaches between the two countries. The fact that the information emerged in our study can serve as a source for new topics and questions represents another purpose.