Tekstil terbiyesinde mikrokapsüllendirilmiş kimyasalların kullanımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Department of Textile Education, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: ŞEVKİ ERKMEN

Consultant: Erhan Öner

Abstract:

TEKSTİL TERBİYESİNDE MİKROKAPSÜLLENDİRİLMİŞ KİMYASALLARIN KULLANIMI Bu çalışmanın amacı, selülozik esaslı materyallere bağlanma özelliği olan ve esans içeren mikrokapsülleri üretmek, üretilen mikrokapsülleri çeşitli enstrümantal metotlar ile karakterize etmek ve selülozik materyallerin reaktif boyarmaddeler ile çektirme metodu ile boyanması proseslerinde kullanarak işlem görmüş materyallerin renk, haslık ve apre kalıcılığı performanslarını incelemektir.Mikrokapsüllerin üretiminde HMDI (hekzametilendiamin), PVA (polivinil alkol), PEG-400 (polietilen glikol 400), DBTDL (dibütil kalaydilaurat), EDA (etilen diamin) ile hidrofob özelliğinden ve elde edilen kokunun keskin olması dolayısıyla da lavanta yağı kullanılmıştır. Çalışmada %100 selülozik esaslı pamuklu dokuma kumaşa uygulama yapılmış olup,boyama işlemleri C.I. ReactiveYellow 176 boyarmaddesi ile çektirme metoduna göre gerçekleştirilmiştir. İşlem görmüş materyallerin karakterizasyonu ve performans özellikleri, SEM görüntüleri, termal analiz yöntemleri (TG ve DTA), ATR-FTIR, spektral renk ölçümü vehaslık testleri yoluyla incelenmiştir. İşlem görmüş materyallerin renk özellikleri ve renk haslıkları iyi olup, işlem görmüş materyallerdeyıkama testlerinden sonra da lavanta kokusunun uzun süre kalıcı olduğutespit edilmiştir. ABSTRACT USE OF THE MICROENCAPSULLATED CHEMICALS IN TEXTILE FINISHING The aim of this work is to synthesize the perfumemicroencapsulated chemicals having a bond forming ability with cellulosic materials; characterize them by various instrumental techniques; apply them to cellulosic materials in the reactive dyeing process by exhaustion and to study the colouristic and fastness properties of the microcapsule treated materials. In the production of the microencapsulated chemicals, HMDI (hexamethylenediamine), PVA (Polyvinyl alcohol), PEG-400 (polyethylene glycol 400), DBTDL (Dibuthyl tin dilaurat), EDA (Ethylene diamine), and lavender oil were used. In this work, 100% woven cellulosic fabric was used and the dyeings were carried out with C.I. Reactive Yellow 176 by exhaustion method.The SEM, the thermal analysis methods (TGA and DTA), ATR-FTIR, the spectral colour measurement and the fastness tests were used to characterize the materials and to investigate the performances the microcapsule treated fabrics. It has been concluded that the colouristic and fastness properties of the treated materials are very good and the lavender smell lasts for a long time.