Lipaz enzimine çeşitli bitki ekstrelerinin etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Chemistry, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: DAMLA ANBAR

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ayşe Ogan

Co-Consultant: Soner Çubuk

Abstract:

LİPAZ ENZİMİNE ÇEŞİTLİ BİTKİ EKSTRELERİNİN ETKİSİ Obezite hipertansiyon, ateroskleroz ve diyabet gibi hastalıklar için ciddi bir risk faktörüdür. Obeziteyi önlemenin etkili yollarından biri de bağırsaklardan yağ emilimini engellemektir. Pankreatik lipaz (PL) lipid emilimi için anahtar konumunda olan bir enzimdir. Çok az sayıda madde örneğin orlistat (tetrahidrolipstatin) lipazlar ile doğrudan etkileşime girer fakat mide barsak sistemi ve böbrekler üzerinde istenmeyen (hoş olmayan) yan etkileri vardır. Obeziteyi önlemek için görüşlerden bir tanesi doğal ürünlerin kullanılmasıdır. Polifenoller ve benzopironlar grubuna ait olan flavanoidler, saponinler ve kumarinler gibi ikincil metabolitlerin varlığından dolayı pek çok bitki PL’nin aktif inhibitörüdür. Çalışmamızda domuz pankreatik lipazını kullanarak halk arasında zayıflatıcı etkisi olduğuna inanılan 25 adet bitkinin çeşitli kısımlarının (tohum, meyve, yaprak, kök ve tüm bitki) metanol ekstrelerinin PL üzerine inhibisyon etkisini tarandı, hesperidin, rutin ve laboratuvarlarımızda sentezlenen kumarin bileşiklerinin PL’yi inhibe etme ile kıyaslandı. Bulduğumuz sonuçlara göre bitkilerden yeşil çay, yeşil elma ve avokado en yüksek anti-lipaz aktivitesi gösterirken kumarin türevleri, hesperidin ve rutin önemli sayılabilecek inhibisyon etkisi göstermedi. ABSTRACT THE EFFECT OF VARIOUS PLANT EXTRACTS ON LIPASE ENZYME Obesity is a strong risk factor for various diseases, such as hypertension, arteriosclerosis and diabetes. Therefore, an effective way to prevent obesity is to inhibit fat absorption from intestines. Pancreatic lipase (PL) is a key enzyme for lipid absorption. Only a few substances such as orlistat (tetrahydrolipstatin) interact directly with lipases but, causes unpleasant side effects on gastrointestinal system and kidneys. One of the approaches to reduce obesity is treatment with natural products. Many plants have been reported to inhibit lipase activity which is attributable to the presence of secondary metabolites such polyphenols, benzopyrones whose members include flavonoids, saponins, coumarins etc. are active inhibitors of PL. In our study using porcine pancreatic lipase (PPL), a series of crude methanol extracts of different parts (seeds, fruits, leaves, roots, whole part) of 25 culinary, herbal and aquatic plants assumed to induce body weight reduction in folk medicine in Turkey were screened for their anti-lipase activities and compared to lipase inhibitory activities of coumarin derivatives synthesized in our laboratory and hesperedin and rutin. According to the results; green tea, green apple and avocado extracts had the highest anti-lipase activities however coumarin derivatives, hesperedin and rutin displayed no considerable anti-lipase activities.