Resveratrolün, epiteloid malġin plevral mezotelyoma hücrelerindeki oksidatif stres üzerindeki etkisinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: Selina Toplayıcı

Supervisor: SAİME BATIREL

Abstract:

1. Amaç: Resveratrol (RSV) üzümde bol miktarda bulunan doğal bir polifenol olup anti-kanser ve anti-oksidan etkiye sahiptir. Epiteloid MPM vakaların %50-70'ini oluşturur. Bizim bu çalışmadaki amacımız, RSV’ ün epiteloid MPM hücrelerindeki anti-tümör aktivitesini ve bu etkinin altında yatan mekanizmayı incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Epitelioid MPM hücreleri (NCI-H2452) kültürde çoğaltılarak farklı konsantrasyondaki (0-250μM) RSV ile 24 ve 48 saat sürecinde muamele edildi ve hücrelerin canlılığı WST-1 yöntemi ile ölçüldü. Daha sonra antioksidan sistem ile ilişkisini incelemek SOD-2 protein ekspresyonu western blot yöntemi ile ölçüldü. Bulgular: Çalışmamızda, RSV’ün, NCI-H2452 hücrelerinin canlılığını doz ve zamana bağımlı olarak azalttığı gösterildi. 24 saat boyunca 200 uM RSV ile muamele edilen hücrelerin canlılığı % 44.8±2.3 oranında azalırken 48 saatlik muamele sonunda bu azalmanın daha da fazla olduğu tespit edildi (% 3.1±2.3). Western blot analizi sonucuna göre, RSV uygulanan hücre grubundaki SOD-2 protein ekspresyonu (72±20%), kontrol grubuna (100±8.3%) göre azalma gösterdi ancak bu azalma istatistiki olarak anlamlı değildi (p=0,09). Sonuçlar: Doza ve zamana bağımlı olarak, RSV’ün epiteloid MPM hücrelerinin proliferasyonunu azalttığını göstermiştir. Diğer yandan, bu etkinin altında yatan mekanizmanın, anti-oksidan mekanizma üzerinden gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler: Epiteloid Malign Plevral Mezotelyoma, Resveratrol, Antioksidan Enzimler. 2. SUMMARY Aim: Resveratrol (RSV) is a natural polyphenol abundant in grapes. It has anti-oxidant and anti-carcinogenic effects. Epitheliod MPM accounts for 50-70% of the cases. We investigated the anti-tumor activity of RSV in epithelioid MPM and the underlying mechanism of this effect. Materials and methods: Epithelioid MPM cells (NCI-H2452) were cultured and treated with different concentrations (0-250μM) of RSV for 24 and 48 hours and cell viability of the cells were measured using WST-1 assay. And we performed western blot analysis for SOD-2 protein expression. Results: Our study showed that RSV significantly decreased the cell viability in NCI-H2452 cells depending on the time and the concentration. The cell viability was reduced to 44.8±2.3% at 200uM RSV after 24 hours treatment, but viable cells were further reduced to 3.1±2.3% after 48 hours treatment. Western blot analysis revealed that SOD-2 protein expression was reduced in RSV treatment group (72±20%) compared with control group (100±8.3%). But this reduction was not statistically significant (p=0,09). Conclusion: Our study shows that RSV inhibit the proliferation of epithelioid MPM cells in a dose and time-dependent manner However the mechanism does not appear to be due to anti-oxidant mechanisms. Keywords: Epitheloid Malign Pleural Mesothelioma, Resveratrol, Antioxidant Enzymes.