Kalkınmanın finansmanında bir iç kaynak olarak vergilerin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi: 2000 sonrası Türkiye örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: BETÜL ORGUN

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Vergiler, devletin en önemli gelir kaynağı olmakla birlikte maliye politikasının da en önemli ve etkin araçlarından birisidir. Kalkınmanın finansmanına hizmet edebilecek birden fazla iç ve dış finansman kaynağı bulunmakla birlikte özellikle gelişmekte olan ülkelerde dış finansman kaynakları ilerde ülke ekonomisi üzerinde ağır yükler oluşturmaktadır. Vergiler dış finansman kaynaklarına göre daha az maliyete sahiptir. Diğer yandan kalkınmanın finansmanı için diğer iç finansman kaynaklarına kıyasla vergiler, ekonomik ve sosyal hayatı düzenleyerek maliye politikasının amaçlarından olan iktisadi büyüme ve kalkınma amacına hizmet edebilecek en güvenilir kaynaktır. Bu çalışmanın amacı; 2000 yılı ve sonrası Türkiye’ deki ekonomik gelişmeler doğrultusunda uygulanan maliye politikalarının incelenmesi ve uygulanan vergi politikalarının diğer ülke politikaları ile de mukayese edilerek kalkınmanın finansmanına etkisi incelenmiştir. -------------------- Taxes are one of the most important sources of income of the state and one of the most important and effective means of fiscal policy. There is more than one source of internal or external finance to serve development financing but taxes especially in developing countries constitute a heavy burden later in the process on the economy of those countries. Taxes have less cost than external financing sources. On the other hand, taxes are the most reliable source for economic growth and development, one of the objectives of fiscal policy, by regulating economic and social life, as compared to other sources of internal finance for development financing. The aim of this study is investigation of fiscal policy implemented in line with the economic developments in Turkey since 2000 and examination of the effects of tax policy on development financing by comparing with other countries tax policies.