İşlem hacmi değişimlerinin fiyatlar üzerindeki etkisi ve Bist’de uygulaması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Taha Buğra Çelik

Supervisor: ÖMER ÖNALAN

Abstract:

İŞLEM HACMİ DEĞİŞİMLERİNİN FİYATLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BİST’DE UYGULAMASI Yapılan çalışmada, Borsa İstanbul’da hisse senetleri işlem gören ve 2004 ile 2015 yılları arasında iflas etmiş sekiz işletmenin iflaslarının kesinleştiği tarihten yaklaşık iki ile üç yıl öncesi zaman aralığında hisse senetlerinin fiyat-hacim ilişkisi incelenmiştir. Kurulan VAR modeli sonrasında hisse senedi fiyat değişimleri ile işlem hacmi değişimleri arasındaki nedensel ilişki Granger nedensellik testi kullanılarak belirlenmiş ve sekiz işletmeden yedisinde ilişkinin tek yönlü olarak getirilerden işlem hacmi değişimlerine doğru olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada, geçmişte fiyat-hacim ilişkisini borsa endeks verileri kullanılarak araştıran, ülkemizde ve yurt dışında yapılan çalışmalardan farklı olarak haklarında firma düzeyinde, özel nitelikli bilgi olması muhtemel firmaların verileri kullanılmıştır. Bu noktada iflas etmiş işletmelerin hisse senetleri üzerinde yapılan araştırmamızdan da Türkiye’deki borsa endeksleri üzerine yapılan çalışmalar ile benzer bulgular elde edilmiştir. Bunun sonucunda yatırımcıların, işletmelerin iflaslarının kesinleştiği tarihten son iki ile üç yıl öncesine kadar kayda değer bir çoğunluğunun işletmelerin mevcut durumu, gidişatı hakkında temel bilgiler ışığında kararlar almadıklarını, büyük oranda fiyat hareketlerini takip ederek yatırım kararı verdikleri yorumu yapılabilir. ABSTRACT EFFECT OF VARIATION OF TRANSACTION VOLUME ON ASSET PRICES AND AN APPLICATION ON BIST The study examines the price-volume relationship of eight bankrupt companies’ stocks issued between 2004 and 2015 about two and three years before these companies went bankrupt. The study has employed the VAR (Vector Auto Regression) framework for the analysis along with Granger Causality and the study shows that seven of the eıght firms’ data indicate one-way causality from returns to trading volume changes. In this study, bankrupt companies’ stock price and volume data are used for potentially firm-specific information is likely to emerge. Thus the study differs from previous ones that investigate the price-volume relationship of stock market indexes. Furthermore same results are obtained with prior studies that are concerned with the price-volume relationship of stock market indexes in Turkey. The results can be interpreted as significant amount of traders follow positive feedback trading strategy rather than trading on fundamental information and values of stocks.