Yeni Türkiye kavramının 2014 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyalarında kullanılmasının göstergebilimsel analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Kübra Tartıcı

Supervisor: EMEL POYRAZ

Abstract:

Reklam uygulamaları ortaya çıktığı tarihten günümüze dek, teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızlı bir gelişim ve değişim süreci geçirmektedir. Bilim insanları tarafından bireylerin tutum ve davranışlarının reklamlar yoluyla değiştirileceği görüşünün ortaya atılmasıyla birlikte reklamcılık sektörü; başta pazarlama-satış olmak üzere birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bu alanların bir diğerinin de siyasi arena olduğu bilinmektedir. Günümüzde siyasal örgütler, siyasal aktörler tarafından, özellikle seçim dönemlerinde siyasal reklamlara sıklıkla başvurulduğu bilinmektedir. Siyasal iletişimde; hem kararsız seçmeni hem de kamuoyunu planlanan stratejilere uygun olarak etkilemek için algı yönetimi alanından da yararlanılmaktadır. Bu çalışmada ilk kez halk oylaması ile yapılacak olmasından dolayı Türk siyaset tarihinde önemli bir nokta olan 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylarından Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasında kullandığı yazılı ve görsel reklamlarının, Erdoğan’ın kampanya öncesinde ve kampanyasında da sıklıkla gündeme getirdiği Yeni Türkiye kavramı bağlamında göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda seçimin kazanan tarafı olması ve siyasal aktörler arasında döneminde en fazla reklam veren tarafı olması ve dönemin siyaset gündeminde geniş yankı bulan Yeni Türkiye kavramını ortaya çıkaran taraf olması nedenlerinden dolayı Erdoğan'ın kampanya örnekleri incelenmek üzere seçilmiştir. -------------------- Advertising applications have undergone a rapid development and change process since its emergence, depending on technological developments. With the view created by scientists that the attitude and behavior of individuals might be changed by the advertisements, the advertising sector has started to be used in many areas including marketing and sales. It is known that one of these areas is the political arena. Today, it is known that political advertisements are frequently used by political actors and political organisations, especially during election periods. In political communication; it is also used in perception management to influence both undecided voters and the public in accordance with the planned strategies. In this study it was aimed to examine the written and visual advertisements of the new Turkey concept with indicative scientific analysis which was frequently stated before and after the presidential election campaign of Recep Tayyip Erdoğan in 2014 which was an important point of Turkish political history since it was the first election on which a referendum to be held. In our study, Erdoğan's campaigns were selected as samples for the analysis due to being the winning party of the election, the party who gave the highest number of advertisements among political actors in his period and the party who raised the issue of New Turkey concept which had a broad repercussion in Turkey's political agenda in his period.