İletişim boyutuyla yeşil pazarlama kavramı ve bir kampanya analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: Pınar Özhan

Consultant: AYDA UZUNÇARŞILI SOYDAŞ

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Yeşil Pazarlama, Yeşil Pazarlama İletişimi Günümüzde çevresel sorunlar, daha çok konuşulmaya ve hayatımızı etkilemeye başlamıştır. Sanayinin gelişmesi, teknolojik ilerlemeler, imkanların artması, çevreye olan olumsuz baskıyı arttırmıştır. Artık işletmeler, üretim yaparken, çevreye daha az zarar vermeyi hedefini taşımaktadırlar. Tüketicilerin de bu konuda bilinçlenmeye başlaması, çevresel konularla ilgilenmeleri, kısaca tüketici baskıları da, işletmelerin bu konuda harekete geçme sebepleri arasındadır. Üretim süreçleri, yeşil ürünlerin nasıl olması gerektiği, markaların ya da işletmelerin içinde bulunduğumuz çevreye ne ölçüde katkı ya da zarar sağladığı, pazarlama açısından, gündemi meşgul eden konular arasına girmiştir. Çalışmada, daha yeni yeni gündeme taşınan ve işletmelerin de üretim süreçlerini yeniden şekillendirmelerine sebep olan yeşil pazarlama kavramı anlatılmaktadır. Kavramın daha somut hale gelmesini sağlamak ve uygulaması ile ilgili bir örnek sunabilmek adına General Electric şirketinin “Ecomagination” adlı, yeşil pazarlama uygulamalarını içeren kampanyası incelenmiş, kampanyaya ait reklamlar göstergebilimden yararlanılarak analiz edilmiştir. Keywords :Marketing, Marketing Communications, Green Marketing, Green Marketing Communications ABSTRACT Nowadays, enviromental problems are being mentioned more frequently. Industrialization and technological progress has negative effect on the environment. Companies aim for production processes which causes less damage on the environment. Consumer’s awareness on this subject has increased. Because of that, companies started to use environmental approach with their marketing strategies. What green product is, companies’ environmental behaviors and their affect on the environment is being discussed in current media. In this study, the concept of green marketing that causes change of the production process. To solidify the concept of green marketing more and to exemplify its application, General Electric Company’s new green marketing campaign called “Ecomagination” was analysed using semiotics.