Üsküdar ilçesinde yaşayan 15-49 yaş arası kadınların üreme sağlığı konularında birinci basamak sağlık kurumlarından yararlanma durumları


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara University, School of Medicine, Internal Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2016

Student: YILMAZ YALTI

Consultant: GÜLRU PEMRA CÖBEK ÜNALAN