Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinde nadir eserler


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Information and Records Management, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: SEVGİ ATİLA CÜNÜŞ

Consultant: REMZİYE TUBA KARATEPE

Abstract:

Yapmış olduğumuz araştırmalar göstermiştir ki Türkiye’de nadir eserler konusunda yapılmış çalışmalar yok denecek kadar azdır. Türkiye’de nadir eser neye denir? Hangi eserler nadir eser olarak kabul edilmelidir? sorularına, gerek literatürde ve gerekse uygulamalarda standart cevaplar bulabilmek oldukça zordur. Bu çalışmada amaç öncelikle “Nadir eser nedir?” sorusunun cevabını vererek bu alandaki literatür boşluğunu doldurabilmektir. İkinci olarak “Hangi eserler nadir eser olarak kabul edilmelidir? Üniversite kütüphanelerindeki nadir eserlerin durumları nedir?” sorularının cevaplarına ulaşmaktır. Çalışmanın kapsamı Türkiye’deki üniversite kütüphanelerindeki nadir eserler olarak sınırlandırılmıştır. Türkiye üniversite kütüphanelerindeki nadir eserlerin fiziki şartları, koruma, kullanıma hazırlama ve sunma, erişim şartları, güvenlik, yönetim ve teknolojiden yararlanma konularında olması gereken ve mevcut durum bir arada verilmiştir. ABSTRACT Researches have shown that we have made, there are almost no studies on rare books in Turkey. It is difficult to find standart responses both in literature and practice that what is known as a rare book in Turkey? Which books should be regarded as a rare. The aim of this study, firstly, to answer the question that "What are rare books?" as to fill the gaps in the literature in this field. Secondly, to get answers the questions that "Which should be considered as rare books? What is the status of rare books in university libraries.” The scope of work is limited to rare books in the university libraries of Turkey. There have been given together both the contitions there must be and there are about the physical conditions, protection, preparing and giving to use, access, security, management, and using the technology conditions of rare books in university libraries of Turkey.