İstanbul'daki özel müzelerin halkla ilişkiler perspektifinden sosyal medya kullanımına yönelik bir inceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Elif Kübra Kırıcı

Consultant: AYDA UZUNÇARŞILI SOYDAŞ

Abstract:

İSTANBUL'DAKİ ÖZEL MÜZELERİN HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YÖNELİK BİR İNCELEME İletişim alanında yenilikler doğuran sosyal medya, hem bireylerin hem de kurumların yaygın olarak kullandığı bir iletişim aracı haline gelmiştir. Web 2.0 teknolojileri ile hayatımıza giren sosyal medya pek çok alanda olduğu gibi müzecilik alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde özel müzelerin hedef kitlelerine doğrudan ulaşabilmek ve hedef kitlesiyle iki yönlü iletişim kurabilmek amacıyla farklı sosyal medya araçlarında aktif olarak yer aldıkları görülür. Bu sosyal medya araçlarında müzeler, düzenledikleri etkinlikler ve güncel sergiler hakkında çeşitli içerik ve görseller paylaşmaktadır. Bu çalışma kapsamında sosyal medyayı aktif olarak kullanan İstanbul'daki 7 özel müzeyle görüşülerek halkla ilişkiler uygulama alanları çerçevesinde sosyal medya kullanımları incelenmiştir. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve elde edilen araştırma bulguları halkla ilişkiler perspektifinden ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. ABSTRACT AN ANALYSIS OF SOCIAL MEDIA USAGE AT ISTANBUL PRIVATE MUSEUMS FROM A PUBLIC RELATIONS PERSPECTIVE Social media which reveals innovations in the field of communication, has become a communication media, commonly used by both individual and instiutions as well. Social media came into our lives together with Web 2.0 technologies, began to be used in the field of museology as well in many areas. Today, private museums are seen to be taken place actively in different social media platforms to reach their target audience directly and to contact with two-way communication with public. The museums which are taken place in these social media platforms share several contents and images about current exhibitions and event organised by them. In the content of this study, 7 private museums in İstanbul which use the social media actively have been interviewed and social media usage within the framework of public relations have been analysed. In this research, semi-structured interview technique has been used and the research findings obtained from the perspective of public relations has been evaluated in detail.