Hazret-İ Ali’nin Hazret-İ Peygamber’e vekaleti


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: Güngör Aksu

Consultant: GÜLGÜN UYAR

Abstract:

Anahtar Kelimeler: Hz. Ali, Temsil, Vekâlet Temsil ve vekâlet kurumları, insanların geçmişten itibaren kullandıkları uygulamalardır. İslâmiyet gerek sosyal hayatta gerekse dinî hayatta insanların sorunlarının çözümlenmesinde ve karşılıklı ilişkilerin güven ve kolaylıkla yerine getirilebilmesi için bu kurumları kullanmıştır. Hz. Peygamber de birçok durumda bu kurumları kullanmıştır. Askerî, idarî ve siyasî alanlarda sahâbeden bazılarını kendisine vekâlet etmek üzere görevlendirmiştir. Bu sahabe arasında ise Hz. Ali, sahip olduğu özellikler bakımından ön plana çıkmıştır. Hz. Peygamber’in himayesinde büyümüş, her anını onunla geçirip vahyin nüzulüne şahit olmuştur. Bu sayede Hz. Peygamber’i çok iyi tanıma fırsatı bulan Hz. Ali, vekâlet ve temsil noktasında sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmiştir. Hz. Ali askerî, siyasî, ilmî alanlarda Hz. Peygamber’i temsil etmiştir. Keywords: Hz. Ali, Representation, Acting. ABSTRACT Represantation and wakalah institutions have been taken significant part during the human history. Muslims has been used these institutions to solve individuals’ problems and to make their relationship easier and trustful. On the other hand Prophet Muhammad has used these institutions several times. He has assigned some of his companions to represent him in military, administrative and political areas. Ali b. Abu Talib has come into prominence among them. He has grown up under the tutelage of the Prophet and witnessed the process of the revelation. By this means, Ali b. Abu Talib, who had an oppurtunity to make a close acquaintance with the Prophet, performed the representment tasks greatly. And He has represented the Prophet in military, administrative and political areas.