Türkiye-Makedonya ticari ilişkileri (1993-2016)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Çiğdem Ergüt

Supervisor: HÜLYA KAYALI

Abstract:

Üç bölüm halinde hazırlanan bu çalışmanın ilk bölümünde; Makedonya’nın fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafyasıyla ilgili bilgiler verilmiş, ikinci bölümünde Türkiye ve Makedonya’nın ticari ilişkilerinin tarihsel gelişimi ve iki ülke arasında imzalanan ticaret anlaşmaları üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümünde ise madde gruplarına göre Türkiye ve Makedonya’nın ticari ilişkisi ele alınmıştır. -------------------- This study has 3 parts. The first part is about the physical, human and economical geography of Macedonia. Second part is about the history of Turkey-Macedonia trade affairs and agreements between the two countries. Third part is about Turkey-Macedonia trade affairs according to the item groups.