Sendromik olmayan tek ve multipl sütür sinostoz hastalarında preoperatif dönemde kraniyal MRG ve ASL sekans MGR çekilerek sinostozla eş zamanlı olabilecek konjenital malformasyon ve yapısal patolojilerin araştırılması


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara University, School of Medicine, Surgical Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2018

Student: SEYMUR NIFTALIYEV

Supervisor: ADNAN DAĞÇINAR