Güneş Enerji Santrallerinin Farklı İklim Koşullarında Enerji Verimlilikleri İncelenerek Ekonomiklik Ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Department of Mechanical Engineering (Eng), Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: ANIL ŞİMŞEK

Supervisor: Ahmet Talat İnan

Abstract:

ÖZET

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNİN FARKLI İKLİM KOŞULLARINDA ENERJİ VERİMLİLİKLERİ İNCELENEREK EKONOMİKLİK VE ÇEVRESEL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Enerji ihtiyacı, yaşam koşulları ve sanayideki gelişmelere paralel olarak her geçen gün artmaktadır. Enerji ihtiyacını karşılamada yenilenemeyen enerjiler ve yenilenebilir enerjiler olmak üzere iki tür kaynak kullanılmaktadır. Yenilemeyen enerji kaynaklarından fosil yakıtlar ile karbon emisyonları ve sera gazları artmaktadır. Bu nedenle fosil yakıtlı enerji üretim tesisleri, ekosistemi ve insan yaşamını doğrudan etkilemektedir. Fosil yakıt rezervi sınırlı olup gittikçe azaldığından fosil yakıtlara alternatif olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına talep artmıştır.

21. Yüzyılda ülkeler tarafından en çok yatırım yapılan ve desteklenen yenilenebilir enerji kaynağı güneş enerjisidir. Amerika, Çin, Hindistan gibi ülkeler son zamanlarda ciddi yatırımlar yaparak güneş enerjisinden olabildiğince fazla yararlanmayı amaçlamaktadır. En büyük yatırımlarını AR-GE faaliyetlerine ayıran bu gibi ülkeler, düşük maliyetli yüksek verimli enerji için büyük çaba harcamaktadır. 

Türkiye, güneş enerji potansiyeli açısından dünya geneline göre en verimli konumlardan biridir. Yıllık ve günlük olarak güneşlenme süresi dünya ortalamasının çok üzerindedir. Türkiye’nin yıllık ortalama güneş ışınımı 1303 kWh/m²yıl, ortalama yıllık güneşlenme süresi 2623 saattir. Bu rakam günlük 3,6 kWh/m², günde yaklaşık 7,2 saat, toplamda ise 110 günlük bir güneşlenme süresine denk gelmektedir. Bir diğer deyişle yıllık 26,2 milyon TEP potansiyeli mevcuttur. Yılın 10 ayında Teknik ve ekonomik olarak ülke yüzölçümü olarak %63’ünde ve tüm yıl boyunca %17’sinden yararlanılabilmektedir.

Bu çalışmada farklı iklim bölgelerinde aynı kapasiteli güneş enerji verimliliği incelenmiş, bu incelemeye göre enerji potansiyelleri karşılaştırılmıştır. Çalışmanın devamın yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel etkileri değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme yapılırken PVSYST yazılımı kullanılmıştır. Bu yazılım ile belirlenen bölgelere ait iklim verileri elde edilmiştir.