Algılanan dönüşümcü liderlik ile işe tutkunluk ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesi: X ve Y kuşakları arasında karşılaştırmalı bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Labor Economics And Industrial Relations, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: DİDEM GÜVEN

Consultant: Seçil Taştan