Döner Tipte Tek Yüzlü Aktif Faz Dizili Radarlarda Bulanık Mantık Tabanlı Hüzme Yönetimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty Of Technology, Electrical And Electronics Engineering, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Mutlu Çınar

Supervisor: Hayriye Korkmaz