Kadınların siyasal katılımı konusunda Mısır'da yayınlanan kadın dergilerinin söylemleri üzerine bir inceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Journalism, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ASMAA MOHAMED ABDELAZIZ MOHAMED ELALFY

Consultant: Seçil Özay

Abstract:

Mısır'da, kadın vatandaşların siyasi alana katılımlarını konusu, en tartışalan konulardan biridir. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi rejiminin sırasında kadınların siyasi alandan dışlanmalarını ve marjinalleştirilmesinin nedeni, bu konudaki tartışmalar artmıştır. Mısır'da Kadın dergilerin, kadın haklarını talep etmek için yer sağlayan en önemli araçlardan biridir. 20. yüzyılda Mısırlı kadın dergilerin, toplumdaki kadının statüsünü iyileştirmesi ve sosyal ve siyasi güçlendirmesini için bir gündeme gitirmiştir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, kadın dergilerin, 30 devrimden sonra kadınların siyasi katılım konusu ile ilgli yayınlandığı haberlerini nasıl sundukları, ve bu konu hangi yönlerinin ön plana çıkartıldığını ve bu sunumun yaratılan etkisinin araştırmasıdır. Ve e dergilerin söyleminin amacının, kadınların toplumda siyasal katılımını desteklemek mi, yoksa başka gizli hedefleri gerçekleştirmeyi çalışmıştır. Bu çalışmada “Kadınların siyasete katılması konusunda dergilerin söylemlerini temel olarak Yeni anayasanın propagandası içerikli, dergilerin kadınların referandumda “Evet” oyu kullanmaları için harekete geçilmesine yoğunlaştırdı. Dergilerdeki söylemler kadınların anayasadaki durumu ve komisyon içindeki siyasi temsiliyle alakalı karşı çıkan kadın muhaliflerinin görüşlerini görmezden gelmiştir. Kadınların toplumda cumhurbaşkanlığı makamına ulaşamayacakları basmakalıp dergi söylemleriyle destekledi. Kadın dergilerinin söylemleri amaçsal (nesnel) bir söylem değildi” varsayımının doğruluğunu sınamaktadır. -------------------- In Egypt, women's participation in the political sphere is one of the most controversial issues. The exclusion and marginalization of women from the political sphere during President Mohammed Mossi’s regime increased the debates regarding this issue. In the 20 century, Egyptian women's magazines played a big role in defending women's rights and demanding equal political rights with men. Hence, the purpose of this study is to analyze the Egyptian women magazines' speech regarding women's political participation after 30 revolutions. In order to unveil the goals of the magazines’ discourse, and to illustrates the aspects, which were highlighted by the discourse and show the possible effect of this discourse. The results of the study found that the discourse of magazines contained propaganda for the new constitution, it also ignored the views of the women's opposition, Moreover, The discourse ignored women as candidates for the presidency and Stressed the stereotypical image exists in the society, which believes that women will not be president of the country. Furthermore, it was not an objective discourse.