KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Public Law, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: CANAN TAŞTAN AKTAŞ

Consultant: MEHMET EMİN ALŞAHİN

Abstract:

Temel hak ve hürriyetlerden biri olan, konut dokunulmazlığı hakkı hem uluslararası belgelerde hem de Anayasalarda düzenlenmiş ve güvence altına alınmıştır. İç hukukumuzda konut dokunulmazlığını güvenceye bağlayan temel hüküm, 1982 Anayasasının 21. maddesinde yer almaktadır. Bu hakkın ihlalini yaptırıma bağlayan temel norm ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 116. maddesinde düzenlenmiş olan konut dokunulmazlığını ihlal suçudur. Bu maddeye göre; kişilerin konutları, işyerleri ve eklentileri koruma altına alınmıştır. Buralara hak sahibinin rızası dışında giren kimseleri kanun cezalandırmaktadır. Konut dokunulmazlığı hakkının sağlanması ve korunması, kişinin korunması bakımından önemlidir ve bu hak sağlanmadan kişinin korunduğundan bahsedilemez. Konut dokunulmazlığı hakkı kamu hürriyetleri ile yakın ilgisi ve bağlantısı nedeniyle korunmalıdır; bu amaç, insan haklarına ilişkin pek çok ulusal ve uluslararası belge ile gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Konut dokunulmazlığını ihlal suçunda korunan hukuki yarar, kişi hürriyeti başlığı altında bireyin, kendisinin ve ailesinin özel hayatıdır. Bu hürriyetin korunması adına devletlere pozitif bir yükümlülük getirilmiş, hemen hemen bütün çağdaş ceza kanunlarında bu hürriyet koruma altına alınmıştır. Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, ulusal ve uluslararası belgelerde konut dokunulmazlığının düzenlenişi incelenmiştir. İkinci bölümde ise, Türk Ceza Kanunu’nın 116. maddesinde düzenlenen konut dokunulmazlığını ihlal suçunun yapısı ve unsurları incelenmiştir. -------------------- One of the fundamental rights and freedoms, the right to violate the immunity of the residence has been regulated and guaranteed in both the international documents and the Constitution. The fundamental provision that secures the immunity of the residence in our national law takes part in Article 21 of the 1982 Constitution. The main norm connecting the violation of this right to sanction is crime of the violation of the residence immunity set out in Article 116 of the Turkish Penal Code numbered 5237. According to this article; houses, workplaces and add-ons of people are protected. The law punishes the people who enter to these places without the consent of the right holders. The provision and protection of residence immunity is important for the protection of the individual and it cannot be mentioned that the person is protected without this provision. Residence immunity should be protected due to its close relationship and connection with public freedoms; this aim is being pursued by many national and international documents on human rights. The legal benefit protected in the case of violation of the residence immunity is the personal life of the individual and his / her family under the title of freedom of the person. In order to protect this freedom, a positive obligation has been imposed on the states, and this freedom has been taken under protection in almost all contemporary criminal laws. Our study consists of two parts. In the first chapter, the regulation of residence immunity is examined in national and international documents. In the second part, the structure and elements of the crime of violating the residence immunity, which was regulated in article 116 of the Turkish Penal Code, were examined.