Kurumsal itibar yönetiminde liderliğin rolü üzerine bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Emre Ergenç

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

Bu çalışmada, özellikle paydaşların gözünde bir kurumu rakiplerinden farklılaştıran temel unsur olan, oluşturulması uzun ve maliyetli bir süreci gerektiren, yönetilerek geliştirilen ve ölçülebilen bir değer olan itibarın, kurumlara çok önemli fayda ve avantajlar sağladığı; itibar yönetiminin kurumların en önemli işlevi olduğu, planlı ve disiplinli bir yaklaşım ile birlikte üst düzeyde bir sahiplenme ve liderlik gerektirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında, Trabzon ilinde yürütülen araştırma ile birlikte, kurumsal itibarın yönetilmesinde kurum liderinin çok önemli bir görev üstlendiği, kurum itibarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik adımların atılmasında kurum çalışanlarının ilk olarak lideri adres gösterdiğine; kurum liderinin kişisel itibarı ile kurum itibarı arasında kuvvetli bir bağ olduğu sonuçlarına varılmıştır. Bununla birlikte kurumsal itibarın yönetilmesinde bazı önemli noktalarda farklı demografik özelliklerdeki yöneticilerin, farklı düşüncelere sahip olduğu da ortaya konmuştur. ABSTRACT With this study it is concluded that reputation, which is the main element that differentiates a corporation from its rivals in the eyes of its stakeholders, needs a long and costly process to be built, can be developed by management and is a measurable value provide corporations with substantial benefits and advantages; reputation management is the most important function of corporation and deserves a well planned and approach with top level ownage and leadership. In the application phase, with the research conducted in Trabzon, it is observed that the institution leader has magnificent importance in corporate reputation management, managers in the top management level has addressed the institution leader in order to take action for protecting and improving the corporate reputation, further the reputation of the leader and the corporate reputation are strongly stick each other.