Felsefe ve din bilimleri anabilim dalı din sosyolojisi bilim dalı onlıne İslami eğitim: qıbla.com örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Betül Erken

Consultant: HAFİZE ŞULE ALBAYRAK

Abstract:

İnternet, dünya sınırlarını ortadan kaldıran bir iletişim imkanı doğurmuş ve bu özelliğiyle küreselleşmenin hızını arttırmış, toplumlararası etkileşimin tarihte daha önce görülmemiş bir biçime evrilmesine neden olmuştur. İnternetin sesli ve görüntülü paylaşımlara imkan vermesi neticesinde, uzak mesafelerde olan ve farklı zamanlarda görsel ve işitsel olarak birbirleriyle iletişim kurma imkanı sağlayan insanlar, bu yeni durumu eğitim için de kullanmışlar ve uzaktan eğitim, internetin gelişmesi ile beraber önemli aşamalar kat etmiştir. Yeni eğitim imkanları İslam topraklarından uzakta yaşayan ve eğitimlerini karşılamakta zorlanan Müslümanlar için yeni eğitim olanakları sunmuş ve online İslami eğitim son 15 senede Batılı ülkelerde hızlı bir gelişim göstermiştir. Bu çalışma, küreselleşmenin hızını artıran internetin etkisiyle gelişen online İslami eğitim sitelerini, İslam eğitim tarihinde yaşanan gelişmeleri de göz önüne alarak Qibla.com örneği üzerinden incelemektedir. Bu inceleme, küreselleşme, internet, uzaktan eğitim ve İslam eğitim tarihi literatürünün yanında, Qibla.com’un yönetim merkezi olan Ürdün’ün Amman kentinde, sitenin öğrencileri ve yöneticileri ile yapılan mülakatlara dayanmaktadır. Çalışmamızda online İslami eğitimin İslam eğitiminde bir alternatif olup olmadığı sorusuna cevap aranmaktadır. Mülakatlar neticesinde online İslam eğitiminin nasıl bir yapıya ve etkiye sahip olduğu öğrencilerin düşüncelerinden ve tecrübelerinden yararlanarak değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, İnternet, Uzaktan Eğitim, Online İslami Eğitim ABSTRACT Internet opens the way of bordersless world and effects the speed of globalization. This effect of internet widens the interaction between people around the world that this phenomenon is very new in the history of humankind. People can interact via visual and audio sharings without limits of time and space. They use this opportunity for other reasons that online education as a new form of distance education has become a modern phenomenon. Thus, online education became an opportunity for Muslim people in non-Muslim countries to pursue religious instruction so that online Islamic education has grown fastly in the last 15 years. This research aims to analyze online Islamic education as a new form of distance education in the history of Islamic instruction via the example of Qibla.com. In this research, I used the literature of globalization, history of Islamic education, distance education and internet. Besides these literatures, I conducted a field research in Amman/Jordan, the operational center of the Qibla.com. In-dept interviews with 26 people who pursue online Islamic education were carried out in order to display their perspectives toward online Islamic education. This research aims to display why people choose and how they are effected by the aforementioned phenomenon. Moreover, I aim to analyze online Islamic education and problematize if it would be an alternative to Islamic education or not? Keywords: Globalization, Internet, Distance Education, Online Islamic Education