İslam ülkeleri arasındaki ticaretin geliştirilmesinde çok taraflı kliring birliği projesinin rolü ve önemi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Burhan Akman

Consultant: MUZAFFER KOÇ

Abstract:

Bu çalışmada, İslam ülkelerinin ekonomik potansiyeli yapıları, ekonomik işbirliği sorunsalı ve ticaret hacminin geliştirilmesinde “ Çok Taraflı Kliring Birliği” projesinin rolü incelenmiştir. İslam ülkeleri arasında karşılıklı ticaret, yardımlaşma ve işbirliğinin geliştirilmesi konusunda uzun yıllardan beri gayret gösterilmesine rağmen, istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı sahip olduğu potansiyeli kullanabilmekten çok uzakta bir çizgi çizmektedir. İslam ülkelerinin ekonomik göstergelerinin, belirli bir teşkilatlanmanın altında toplanmalarına rağmen yetersizliği ön plana çıkmıştır. İslam ülkeleri, ilişki ve bağlar konusunda birbirleri ile yetersiz ticari, kültürel ve siyasi temas konusunda da zayıf kalmışlardır. Son yıllarda İslam ülkeleri arasında teşkilatlanma ve yakınlaşma, karşılıklı ticareti az da olsa hareketlendirmiştir. Son bölümde İslam ülkeleri arasında işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin fırsatlar ve bunun önündeki engeller üzerinde durulmuş, ülkelerin karşılıklı menfaatleri gözetilerek ekonomik ve dış ticaretlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik sürdürülebilir sistemler, öneriler geliştirilmiştir. -------------------- The scope of this study have been the economic potentials, economic structures, obstacles to economic cooperation and also the role of the “Union of Multilateral Clearing” system in development of trade volumes of the Islamic Countries. Although there have been a lot of initiatives to improve the intra-trade and cooperation among the Islamic countries, the achieved level of cooperation is far beyond the targets. The Organization of Islamic Countries (OIC) has been incapable of utilizing its potential. The presence of OIC has not fulfilled the role of improving economic, cultural and political relations among the Islamic Countries to the desired level, although the recent years have witnessed some further initiatives to strengthen the relations. Some solutions to tackle the obstacles in intra-trade have been proposed in the last chapter to develop a sustainable framework for multilateral trade among the Islamic Countries.