Halkla ilişkilerde yeni eğilimler : sosyal medya


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: Pınar Aslan

Consultant: AYDA UZUNÇARŞILI SOYDAŞ

Abstract:

Anahtar Kelimeler Sosyal Medya, Halkla İlişkiler, Sosyal Medyada Halkla İlişkiler, Sosyal Medya Uygulamaları HALKLA İLİŞKİLERDE YENİ EĞİLİMLER: SOSYAL MEDYA Yeni iletişim teknolojileriyle ortaya çıkan sosyal medya bireylerin gittikçe bağlandığı bir ortam olması sebebiyle kurumların da dikkatini çekmektedir. Günümüzde başarılı bir iletişim yönetimi sosyal medyadan ayrı düşünülemez. Stratejik iletişim yönetiminin başkahramanı olan halkla ilişkiler, sosyal medyanın giderek güçlenmesi sayesinde online ortama taşınmaktadır. Bu da sosyal medya uygulamalarının halkla ilişkiler biliminin değerlerine uygun bir şekilde yürütülmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Bu çalışmada sosyal medya kavramı halkla ilişkiler açısından tanımlanıp değerlendirilmekte, sosyal medya ortamında gerçekleştirilen uygulamalar halkla ilişkiler değerlerine göre incelenmektedir. Keywords Social Media, Public Relations, Public Relations in Social Media, Social Media Activities ABSTRACT NEW TRENDS IN PUBLIC RELATIONS: SOCIAL MEDIA As social media becomes an area which gets more addictive for people day by day, companies are also attracted to this new world which comes through new communication technologies. In today’s world, a successful communications plan can’t be made excluding social media. Public relations, the protagonist of strategic communications management, is becoming online as social media becomes stronger and this means that social media applications have to be realized regarding the values of public relations. This work studies social media in the light of public relations and evaluates activities in social media according to main principles of public relations.