Ücret garanti fonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Labor Economics and Industrial Relations, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: HANİFE ARI

Consultant: EMRE ERTAN

Abstract:

ÜCRET GARANTİ FONU Ücret, işverenin iş sözleşmesine ilişkin en önemli borcudur ve işçi için ücret sadece emeğinin değeri ve karşılığı değil; çoğu zaman tek geçim vasıtası olan önemli bir sosyal faktördür. Ücretin türlü nedenlerle kısıtlanması veya eksik ödenmesi sadece işçiyi değil, ailesini de güç durumda bırakabilecektir. Yapılan düzenlemeler işçiyi işverenin işlemlerine, üçüncü kişilerin işlemlerine ve hatta işçinin kendi işlemlerine karşı koruyucu niteliktedir. Bu çalışmamızda Türk İş Hukukunda ve genel olarak Hukukumuzda ilgili hükümler ışığında işçi ücretinin korunması esası incelenerek, Ücret Garanti Fonu tüm yönleriyle ele alınacaktır. Bu amaç doğrultusunda yıllık ve aylık bazda işsizlik oranları incelenerek fondan yapılan ödemeler ile işsizlik oranı karşılaştırılacaktır. Anahtar Kelimeler: Ücret, İşçi, Ücret Garanti Fonu. ABSTRACT WAGE GUARANTEE FUND The wage constitutes the most significant debt of the employer regarding the employment contract and also for the employee, wage is not only the value and consideration of his/her works; but also it is a social factor as the unique source of living. The restriction of payment of the wage for any reasons shall push the employees and also his family to a difficult economic situation. These regulations are related to the protection of the wages against transactions of employer, against transaction of third parties and also against own the transactions of employee. In this study, the protection of employees wage will be studied in the light of the provisions of the Turkish Labour Law and Turkish Obligation Law; Wage Guarantee Fund will be examined in all aspects. For this purpose, unemployment rate and the payments made from the Wage Guarantee Fund will be compared. Keywords: Wage, Employee, Wage Guarantee Fund.