Küreselleşme ekseninde gelişmekte olan ülkelerin metropoliten alanlarında değişim : Buenos Aires-İstanbul özelinde karşılaştırmalı bir inceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: İsmail Vardi

Consultant: BURAK HAMZA ERYİĞİT

Abstract:

Bir organizma gibi gelişimi tüm insanların ortak eylemleriyle artmakta olan küreselleşme; köyler, gecekondu mahalleleri, merkezi iş alanları veya yaş grupları fark etmeksizin herkesi dünyanın gündemine çekebilmektedir. Küreselleşme ile birlikte şehirler, yeni misyonlar edinmekte, aralarında rekabet oluşmakta ve dünyanın kumanda merkezlerine dönüşmeye başlamaktadır. Bu süreç şehirleri arasında hiyerarşik bir dizilimi ortaya çıkarmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler için küresel şehirler son derece hayati anlamlar ifade etmektedir. Devletlerin yatırımlarının çoğunluğu bu şehirlerde gerçekleşirken, GSYH’ye katkıları diğer şehirlere kıyasla oldukça yüksek olmaktadır. Küresel şehirler ülkelerinin ekonomi, kültür, eğitim, siyaset, sağlık, ulaşım ve spor gibi alanlarında merkezi rollere sahiptirler. Tüm bu hususlar şehirlerin cezbediciliğini artırırken; ulusal, bölgesel ve kimi zaman da küresel ölçekte yerli ve yabancı göçmen dalgalarına sebebiyet vermektedir. Nüfusların artmasıyla mekânsal farklılaşma artmakta ve metropoliten alanlarda bir takım değişim ve genişlemeleri de beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede İstanbul ile Buenos Aires arasında ilginç benzerlikler ve farklılar söz konusudur. Çalışma kapsamında bu farklılık ve benzerliklerin üzerine yoğunlaşılmış, karşılaştırmalar neticesinde bir takım sonuçlar çıkarılmaya çalışılmıştır. -------------------- Globalization, which is growing with the common actions of all people, such as the development of an organism; it can attract everyone to the world's agenda, regardless of villages, slums, central business areas and it concern every age groups as their routine agenda in the life. And now cities take on new missions with globalization, competition occurs between them and begins to transform cities into the world's command centers. This process effect bring out a hierarchical sequence between cities. Global cities for developing countries are extremely vital. While the majority of state investments are made in these cities, these cities contribution to GDP is quite big compared to other cities. Global cities have important roles in countries' economics, culture, education, politics, health, transportation and sports. All these points increase the attractiveness of cities which cause national, regional, domestic migration movements globally. As a result of the increase of the population, spatial differentiation increases and brings about some changes and enlargements in the metropolitan areas. As a conclusion, there are interesting similarities between Istanbul and Buenos Aires. As a result of globalization effect, the comparisons and similarities are studied in this study, thus some conclusions have been observed.