2001 krizi ve sonrasında Türkiye-İmf ilişkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: İBRAHİM ATAM

Consultant: CENGİZ BAHÇEKAPILI

Abstract:

2001 KRİZİ VE SONRASINDA TÜRKİYE-IMF İLİŞKİLERİ Gelişmekte olan ülkelerin sık sık karşı karşıya kaldıkları durum ekonomik krizlerdir. Gelişmekte olan ülkeler kriz ortamında krizin daha fazla derinleşmemesi için IMF’ye başvurmakta, stand-by anlaşmaları çerçevesinde alınan parasal kaynaklarla bozulan makroekonomik dengeleri yeniden kurmaya çalışılmaktadır. Türkiye’de 1947’li dönemlerden bugüne içine düştüğü ekonomik krizlerden kurtulabilmek, yapısal değişimleri sağlayabilmek ve finansman sıkıntısını giderebilmek amacıyla sürekli IMF destekli ekonomik istikrar programları uygulamıştır. Bu çalışma ile 2000 yılı ve sonrasında IMF’nin ülkemiz ile olan ilişkileri, ülkemiz ekonomisine etkilerini sistematik bir bütün halinde ele alarak temel bir analiz elde etme hedeflenmiştir. Bu çerçevede Enflasyonu Düşürme Programı, 2000’li yıllarda Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizler ve sonrasında uygulanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı irdelenmiştir. Programın uygulanması ile ülkemize gelen doğrudan yabancı sermayenin arttığı, bütçe açığının minimize edildiği, kamu borç yükünün GSMH’ya oranının düştüğü, cari açığın ve işsizliğin arttığı görülmüştür. ABSTRACT THE 2001 CRISIS AND AFTER THAT THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY AND IMF The developping countries frequently are exposed to economic crisis. The developping countries during the crisis situation, apply to IMF and try to provide macroeconomic balances which are spoilt with monetary sources by stand-by agreement not in order to progress crisis situation. Turkey has always fulfilled economic consistent programmes supported IMF to get out of the situated economic crisis, ensure structural changes and solve financial problems since 1947. The relations between Turkey and IMF purposed to analyse the impact on our country’s economy entirely with this work during 2000 and continuation. According to this working Programme of Inflation Decrease investigated Turkey economic crisis and after that applied Passing Powerful Economy Programme during 2000s. the outside capital which comes our country directly was increased, budget deficit was minimized, the proportion of national debt burden to GSMH was declined and current account deficit and unemployment were increased through applying that programme.