Yeni iletişim teknolojilerinin medya işletmelerinin pazarlama yönetimine etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Journalism, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: HİLAL ÖZLEM ABUŞOĞLU

Consultant: Emine Koyuncu

Abstract:

Anahtar Kelimeler: Yeni İletişim Teknolojileri, Medya İşletmeleri, Pazarlama YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN MEDYA İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA YÖNETİMİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Bu çalışmada, yeni iletişim teknolojilerinin medya işletmelerindeki pazarlama yönetimine etkileri incelenerek ve konu ile ilgili medya işletmelerinin yöneticilerinin görüşleri alınmıştır. Hızla gelişen teknoloji sayesinde internet kullanımının ve sosyal medya ağlarının yaygınlaşması yaşamın her alanında olduğu gibi medya işletmeleri ve pazarlama alanında da bir takım yenilikleri beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda pazarlama kavramı yeni iletişim teknolojileri bağlamında ele alınırken, teknoloji ile dönüşen pazarlama anlayışının medya işletmelerindeki pazarlama yönetimine yansımaları analiz edilmeye çalışılmıştır. İlk olarak medya işletmelerinin kullandıkları geleneksel pazarlama yöntemleri irdelenirken 1 gazete, 2 televizyon ve 1 internet sitesinin pazarlama ve reklam yöneticileri ile yüzyüze ve elektronik posta aracılığıyla derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Keywords: New Communication Technologies, Media Companies, Marketing ABSTRACT RESEARCH ON “EFFECTS OF THE NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON THE MARKETING METHODS OF THE MEDIA COMPANIES” The study analyses the effects of new Communication technologies in the marketing management of media enterprises, and marketing managers of media companies gave their opinion on the topic. Through the use of internet and social media networks are rapidly evolving technology in all areas of life, such as the spread of media businesses and has brought some innovations in the field of marketing. Inthiscontext, the approach of the new Communication Technologies into the management of media enterprise’s marketing strategies, methods and process eswere analyzed. Firstly, analyzing the traditional marketing methods used by media companies, 1 newspaper, 2 TV channels, 1 website and 1 e-mail marketing and advertising company were questioned through face to face in-depthinter views with managers.