Proje yönetiminde yalın ve kısıtlar teorisi ile bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: Sercan Çırak

Supervisor: ERDAL YILMAZ

Abstract:

PROJE YÖNETİMİNDE YALIN VE KISITLAR TEORİSİ İLE BİR UYGULAMA Küreselleşen bir dünya’da rekabetin her geçen gün artması müşteri odaklı bir yapıya dönülmesini gerekli hale getirmiştir. Değişen müşteri talepleri ise, üretimin müşteri siparişlerine dayalı olduğu proje odaklı sistemlerin daha da önem kazanmasını sağlamıştır. Sınırsız kaynaklarla tamamlanan bir projeye kıyasla, kaynak kısıtlı bir projenin daha geç tamamlanması beklenir. İster kaynak (malzeme, iş gücü, bütçe...) ister zaman kısıtı olsun her projenin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan birtakım engeller vardır. Bu tez çalışmasında Türkiye’de faaliyet gösteren önemli bir ambalaj makineleri üreticisinin proje yönetimi ve planlama süreçleri üzerinde durulmuştur. Kritik Yol Yöntemi’ne göre gerçekleştirilen planlama sürecinin ardından mevcut durum analizi Değer Akışı Haritalama yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmanın devamında Yalın Üretim tekniklerinin kullanılmasıyla elde edilecek kazanımlar tespit edilmiş ve bu yeni durum Kritik Zincir Metodu’na göre yeniden planlanmıştır. ABSTRACT PROJECT MANAGEMENT WITH LEAN AND THEORY OF CONSTRAINTS AND AN APPLICATION Gradual Increase in competition in a globalized world, results in changing the strategies through more customer focused way. As to changing customer demands, provide that customer purchase orders, counted as the basis in manufacturing, become more important. Regarding to the manufacturing within limitless sources, it is expected that a limited sourced projects are commisioned later. Whether a limited resources (materials, work force, budget... ) or time, there are some kind of obstacles during eventuating the project. In this master thesis, an important packaging machines manufacturer company's project management and planning processes are touched on meticulously, who is actively involved in Turkey. After planning processes realized by critical path management, current situation is observed by using value steam mapping methodology. Then the possible benefits which can be gained by implementing lean technic is determined and this new situation is re-planned by considering critical chain methodology.