Üniversite kütüphanelerinde sürekli iyileştirme felsefesinin uygulanması; Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Information and Records Management, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: ŞENAY KESİM

Supervisor: BERAT BIRFIN BİR

Abstract:

Toplam kalite yönetiminde kalite, işletmenin her bir bölümünü ve yönünü etkileyen bir yaşam biçimidir. Bu yönetim şeklinde, tüm süreçlerin tam katılım yoluyla geliştirilmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve kurum kalitesinin yaratılmasının sağlanması için sürekli iyileştirme esas alınır. Sürekli iyileştirme çalışmalarının kamu sektöründe tam olarak benimsenebilmesi ve uygulanabilmesi; ancak üst yönetimin bu anlayışı benimsemesi ve kurum içinde sürekli iyileştirmeyi sağlayacak bir ekip kurulması ile sağlanabilinir. Bu çalışmada toplam kalite yönetiminin temel ilkelerinden biri olan sürekli iyileştirme felsefesinin, kamu sektöründeki uygulamalarından biri olan Sakarya Üniversitesi Süleyman Demirel Kütüphanesi pilot bölge olarak seçilip bu felsefenin kurumda nasıl uygulandığı ve yaygınlaştırıldığı incelenmiştir. Çalışmanın esas amacı; sürekli iyileştirme felsefesini uygularken sorun yaratan süreçlerin esas kaynağını bulmak, duruma uygun iyileştirmeleri yapmak ve olası sorunları engellemektir. Bu amaçla, kaynak taraması yapılarak mevcut yayınlar incelenmiş, son olarak kurumun iyileştirme çalışmaları baz alınarak uygulama örnekleri verilmiştir. Anahtar Kelimeler; kalite, toplam kalite yönetimi, sürekli iyileştirme, üniversite kütüphaneleri ABSTRACT Quality, in total quality management, is a lifestyle that affects each department and way of the business. In this management style, development of all the processes by whole attendance, increase of the customer satisfaction and development of the quality of the institution are fundamental concepts. Acceptance and application of continuous improvement efforts in public sector can only be maintained by the understanding and acceptance of this idea by the upper management and by instituting a continuous improvement team. This study investigates the continuous improvement philosophy, which is one of the basic principles of total quality management, and its application in Sakarya University Süleyman Demirel Library, which is a public institution. The application and spread of this philosophy is studied and the sources of the problems were tried to be found, improvement proposals for the outlined problems are offered and the possible problems were proposed. For this purpose, a literature survey was conducted and samples from the applications of improvement efforts were given. Keywords: quality, total quality management, continuous improvement, university libraries