Türkiye finansal raporlama standartlarının Türk Muhasebe Hukuku açısından irdelenmesi ve bir uygulama


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: NEVBER ZEYNEP EROĞLU

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ TÜRK MUHASEBE HUKUKU AÇISINDAN İRDELENMESİ VE BİR UYGULAMA Çalışmanın amacı Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre finansal tabloların nasıl düzenleneceğini ortaya koymak ve bu standartlar ile; finansal tabloların düzenlenmesinde etkili, Türk muhasebe hukukunu oluşturan Kanunlar, Tebliğler, Yönetmelikler ve ilgili diğer mevzuat ile arasındaki farklılıkları belirlemektir. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın yasalaşması ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulamak zorunlu hale gelecektir. Bu Tasarı ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile mevcut uygulama arasındaki farkların tamamen ortadan kalkması öngörülmektedir. Bu çalışmanın konusu, mevcut uygulama ile raporlama standartları arasındaki farklılıkları ortaya koymak ve bu farklılıkların nasıl giderilebileceği konusunda görüş bildirmektir. ABSTRACT AN EXAMINATION OF TURKISH FINANCIAL REPORTING STANDARDS IN TERMS OF TURKISH ACCOUNTING LAW AND AN EXERCISE The purpose of the study is to display how to prepare financial statements as per Turkish Financial Reporting Standards and to determinate the differences between these standards and Turkish Accounting Law composed of codes, announcements, regulations, other related legislations. After Turkish Commercial Code Bill become a law, appliying Türkish Financial Reporting Standards will be obligatory. With this bill it’s estimated, the differences between Turkish Financial Reporting Standards and the current application will be removed. The subject of the study is to display the differences between current applicaiton and Reporting Standards and to argument how to solve these.