Yeni TTK'ndaki değerleme hükümlerinin vergi mevzuatı ile karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: ERSAN KARACA

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

01.01.1957 tarihinden yeni kanunun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihine kadar yürürlükte kalan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, yasalaştığı dönem itibariyle modern bir kanun olmasına rağmen zamanla modernitesini yitirmiş ve bu lüzum üzerine 1999 yılında kanunun yenileme çalışmaları başlamıştır. Kanunun değiştirilmesi gerektiği noktaların başında muhasebe alanında var olan düzenlemeler yer almıştır. Çünkü yürürlükte kaldığı dönemde vergi mevzuatı ile muhasebe alanında benzer hükümler bulunması nedeniyle yapılan işlemler genellikle vergi matrahının oluşmasını sağlayan bilgilendirmeyle sınırlı kalmış ve üçüncü şahısların bilgilendirilmesi önemi tam olarak yansıtılamamıştır. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı olarak 01.01.2013 tarihinde uygulanmaya başlayacak TFRS/TMS hükümleri ile birlikte muhasebe uygulamaları genel olarak gerçeğe uygun değerin bulunması amaçlı değerlemenin yapılması ilkesine bağlı kalmıştır. Bu durumda muhasebenin üçüncü şahıslara gerçeğe uygun değerli bilgi verme fonksiyonu yeniden temin edilmek suretiyle asli fonksiyonunun yerine getirilmesi sağlanmış olacaktır. Bu fonksiyon yerine getirilirken TFRS/TMS’de yer alan değerleme hükümleri uygulanacak olup, bu değerleme hükümleri ise genel olarak vergi mevzuatında yer alan değerleme hükümlerinden farklılık arz etmektedir. Yapılan bu çalışmada vergi mevzuatında yer alan değerleme hükümleri ile TFRS/TMS’lerde yer alan değerleme hükümleri karşılaştırılmış ve olası sonuçları hakkında bilgiler örnek yardımıyla verilmeye çalışılmıştır. SUMMARY 6762 named Turkish Commercial Code which was used between 01.01.1957 and 01.07.2012(that is the new commercial code date), was a modern legislation according to conditions of it’s term. Day by day it missed it’s modern style and because of this there were established some works about devoloping the old legislation in 1999. First step of these changing were decided ın accountant area and it’s subbranches. Located in old Turkish Commercial Code provisions for accounting and tax laws similar in terms of accounting, this is why accounting is generally tax administration has been used to receive information and third party information function as a full discharge. Accounting applications which is in force on 01.07.2012 Turkish Commercial Code and on is going to be in force 01.01.2013 TFRS/TMS remained based on fair value. This is the case accounting duties to third-party information to be provided by function as principal function will be in place. While this function is used it will be applied according to valuation of TFRS/TMS. All these valuations are very different from tax legislations. In this study on tax legislation and the terms value assessment TFRS/TMS were compared. İn conclusion probable results and informations is tried to be given by samples.