La‘lizade Abdülbaki’nin gıdâ-i ruh adlı eseri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: Selahattin Bal

Consultant: ALİ NAMLI

Abstract:

Anahtar Kelimeler : La’lîzâde Abdülbâkî, Gıdâ-i Rûh, Tasavvuf, Bayrâmî-Melâmî, Nakşbendî. La’lîzâde Abdülbâkî Efendi (1090-1159/1679-1746) 18. yüzyılda yaşamış önemli bir sûfî – âlimdir. Bayrâmî- Melâmî ve Nakşbendî tarîklerinin müntesibi olan La’lîzâde Abdülbâkî uzun yıllar çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır. Tasavvuf alanında çok sayıda eser kaleme almış ve tercüme etmiştir. Hayatının son yıllarını Eyüp’te yaptırdığı tekkede geçirmiştir. Kabri Eyüp’te yaptırdığı tekkenin bahçesindedir. Bu çalışmada ise La’lîzâde Abdülbâkî Efendi’nin eserlerinden biri olan Gıdâ-i Rûh isimli eser latinize edilmiş ve eserde ele alınan tasavvufî konu ve kavramlar incelenmiştir. Keywords : La’lîzâde Abdülbâkî, Gıdâ-i Rûh, Bairami-Malami, Naqshbandi, islamic mysticism/sufism/ tasawwuf. ABSTRACT La’lîzâde Abdülbâkî (1090-1159/1679-1746) is a significant Sufi scholar who lived in the eighteenth century. He wrote and translated numerous works in the field of Sufism. La’lîzâde Abdülbâkî, who followed the mystical schools of Bairami-Malami and Naqshbandi, had taught at various madrasahs for many years. He spent the last years of his life in the tekke he had constructed. His tomb is in the garden of the mentioned tekke. In this study, one of his important works called Gıdâ-i Rûh is latinized and the Islamic mystical issues in it are examined.