Elektronik ticaret ve internet zerinde pazarlama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: SONGÜL AKSOY

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Elektronik Ticaret, Makine Sektörü 1980’lerin sonunda 1990’ların başında yeni ekonomi olarak adlandırılan süreç ortaya çıkmıştır. Bu süreçte ABD’de yaşanan düşük enflasyon ve büyüme ile beraber bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, ülkeleri bu alanda yatırım yapmaya teşvik etti. Yeni ekonomi geniş anlamda ABD’deki büyümeyi ifade ederken dar anlamda da bilişim teknolojilerindeki gelişmeyi ifade etmektedir. Yeni ekonomik düzen adı verilen dijital ekonomi internetin de icadıyla beraber büyük bir etki yaratmıştır. Dünyanın birçok ülkesinde milyarlarca internet kullanıcısı bulunmaktadır. Bu durum elektronik ticaretin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Elektronik ticaret, bilgisayar ağları aracılığıyla ürünlerin üretilmesi, tanıtımının, satışının, ödemesinin ve dağıtımının yapılmasıdır. Elektronik ticaret, geleneksel işletmelerin de iş yapma biçimlerini etkilemiştir. Firmalar kendilerini internet üzerinde tanıtacakları en azından bir web sitesi kurmuşlardır. Bu çalışmayla dünyada örnekleri bulunan ancak Türkiye’de ilklerden olan iş makineleri sektöründe bir site incelenerek elektronik ticaretin ülkemizde de ne denli geliştiği ispatlanmıştır. Keywords : E-Commerce, Machinery Sector ABSTRACT The process which has been called as New Economy has been occurred in latest 80’s and earliest 90’s. In this process with lower inflation and growth in economy and the developments of information technologies in USA have effected the counties to invest money in computer technologies. New economy has been defined as growth of economical indicators in USA in wide senses; developments of information technologies in narrow senses. New economy in other words, Digital economoy has effected all with the invantion of internet. There are billions of internet users in all around the world. This has provided to arise of e-commerce. E-commerce is producing goods, advertising, selling, paying, and delivering them by the help of internet. E-commerce has effected the style of working in the compianies. Nowadays, the firms has founded at least the web side which has introduced themselves and their products. Wıth this thesis, this has been proved that which indicates e-commerce has been improved in Turkey with an example of a webside in construction machinery sector while there are some examples in the world but a first example in Turkey.